ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Gminy Lidzbark Warmiński z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu  przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w  roku 2017.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania Gminy Lidzbark Warmiński z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie programów treningowych oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku, zgodnie zasadami wymienionymi poniżej. 

Czytaj dalej

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 20.03.2017 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 17.03.2017 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016.1817 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: kultura, tradycja, edukacja, termin realizacji do końca 2017 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017- 6.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty:

  1. Stowarzyszenie „Babki Zielarki” na realizację zadania pn. „Noc Kupały nad jeziorem Blanki” – kwota dotacji: 2.700,00 zł.
  2. „Nasza wieś Ignalin” na realizację zadania pn. „Tradycje warmińskiej wsi”- kwota dotacji: 3.300,00 zł.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2017 ROKU Z ZAKRESU KULTURY, TRADYCJI, EDUKACJI

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzyszenie „Babki Zielarki”

Noc Kupały nad jeziorem Blanki

 

TAK

brak

2.

„Nasza wieś Ignalin”

Tradycje warmińskiej wsi

 

TAK

brak

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 20.03.2017 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 17.03.2017 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016.1817 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: turystyka, termin realizacji do końca 2017 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017- 2.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” na realizację zadania pn. „IV Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym w tle” – kwota dotacji: 2.000,00 zł.

 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2017 ROKU
Z ZAKRESU TURYSTYKI

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie
podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzy-szenie „Razem dla Łaniewa”

IV Festiwal Pieczonego Kartofla  z konkursem kulinarnym w tle

TAK

brak

 

 

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Najnowsze wpisy
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 143258Odsłon razem:
  • 174Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: