Referat Drogownictwa

Kierownik Tomasz Mackiewicz
tel. 89 767 32 74 wew. 26
tel. służbowy 668 325 184
t.mackiewicz@gminalidzbark.com

Kierownik warsztatu i robót drogowych
Mateusz Polak
tel. 89 767 32 74 wew. 27
tel. służbowy 696 485 325
m.polak@gminalidzbark.com

Stanowisko ds. administracyjno-drogowych
Inspektor Alicja Staszkiewicz
tel. 89 767 32 74 wew. 27
a.staszkiewicz@gminalidzbark.com

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Kierownik Adrian Ficek
tel. 89 767 32 74 wew. 25
tel. służbowy 530 308 468
a.ficek@gminalidzbark.com

Gospodarka komunalna
Podinspektor Alan Ballo
tel. 89 767 32 74 wew. 21
a.ballo@gminalidzbark.com

Gospodarka lokalowa
Podinspektor Izabela Drozd
tel. 89 767 32 74 wew. 21
s.mucha@gminalidzbark.com

 

Referat Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Kierownik Agnieszka Żejmo
tel. 89 767 32 74 wew. 32
tel. służbowy 664 951 889
a.zejmo@gminalidzbark.com

Ochrona środowiska
Zezwolenie na usuwanie drzew
Podinspektor Aneta Tłoczkowska
tel. 89 767 32 74 wew. 36
a.tłoczkowska@gminalidzbark.com

Gospodarka odpadami – deklaracje
Podinspektor Paula Domeracka
tel. 89 767 32 74 wew. 36
p.domeracka@gminalidzbark.com

Gospodarka nieruchomościami
Podinspektor Joanna Kamińska
tel. 89 767 32 74 wew. 37
j.kaminska@gminalidzbark.com

Gospodarka przestrzenna
Starszy Inspektor Urszula Salwa
tel. 89 767 32 74 wew. 37
u.salwa@gminalidzbark.com

 

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych

Kierownik Agnieszka Dębicka
Zamówienia publiczne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
tel. 89 767 32 74 wew. 35
tel. służbowy 664 009 728
a.debicka@gminalidzbark.com

Zamówienia publiczne
Starszy Inspektor Anna Krynicka
tel. 89 767 32 74 wew. 34
a.krynicka@gminalidzbark.com

Promocja gminy
Starszy Inspektor Joanna Gowkielewicz
tel. 89 767 32 74 wew. 22
promocja@gminalidzbark.com

Zespół projektowy
Asystent door to door Natalia Pałka
tel. 89 767 32 74 wew. 70
n.palka@gminalidzbark.com

 

Referat Organizacyjny 

Sekretarz Gminy Ryszard Kielak
tel. 89 767 32 74 wew. 18
tel. służbowy 604 908 733
r.kielak@gminalidzbark.com

Oświata
Inspektor Joanna Kiersnowska
tel. 89 767 32 74 wew. 23
j.kiersnowska@gminalidzbark.com

Sprawy organizacyjne i obsługa Rady Gminy
Inspektor Iwona Stępień
tel. 89 767 32 74 wew. 24
i.stepien@gminalidzbark.com

Zastępstwo

Młodszy Referent Katarzyna Sztynio
tel. 89 767 32 74 wew. 23
k.sztynio@gminalidzbark.com

Ewidencja działalności gospodarczej
Zarządzanie kryzysowe
Inspektor Radosław Krajewski
tel. 89 767 32 74 wew. 24
r.krajewski@gminalidzbark.com

Ewidencja ludności
Dowody Osobiste
Starszy Inspektor Renata Borkowska
tel. 89 767 32 74 wew. 24
r.borkowska@gminalidzbark.com

Informatyk
Robert Gobis
tel. 89 767 32 74 wew. 47
r.gobis@gminalidzbark.com

 

Referat Finansowy 

Skarbnik Gminy Małgorzata Sobolewska
tel. 89 767 32 74 wew. 49
tel. służbowy 666 846 317
m.sobolewska@gminalidzbark.com

Księgowość budżetowa
Zastępca Skarbnika Dorota Licznerska
tel. 89 767 32 74 wew. 48
d.licznerska@gminalidzbark.com

Kasa Urzędu
Starszy Inspektor Danuta Szumigalska
tel. 89 767 32 74 wew. 20
d.szumigalska@gminalidzbark.com

Księgowość budżetowa
Starszy Inspektor Kamila Skonieczna
tel. 89 767 32 74 wew. 46
k.skonieczna@gminalidzbark.com

Księgowość budżetowa szkół
Starszy Inspektor Agnieszka Mikulak
tel. 89 767 32 74 wew. 45
a.mikulak@gminalidzbark.com

Windykacja podatków od osób fizycznych
Inspektor Monika Steć – Mulańska
tel. 89 767 32 74 wew. 41
m.stec@gminalidzbark.com

Windykacja opłat z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi
Zwrot podatku akcyzowego
Inspektor Izabela Pastuch
tel. 89 767 32 74 wew. 41
m.stec@gminalidzbark.com

Wymiar podatków od osób fizycznych
Podatek od środków transportowych
Starszy Inspektor Danuta Gajdamowicz
tel. 89 767 32 74 wew. 42
d.gajdamowicz@gminalidzbark.com

Wymiar i windykacja podatków od osób prawnych
Zwrot podatku akcyzowego
Inspektor Adriana Zaborowska
tel. 89 767 32 74 wew. 42
a.zaborowska@gminalidzbark.com

Płace
Inspektor Anna Kufieta
tel. 89 767 32 74 wew. 43
a.kufieta@gminalidzbark.com

Kadry
Starszy Inspektor Kinga Suchomska
tel. 89 767 32 74 wew. 44
k.suchomska@gminalidzbark.com

Print Friendly, PDF & Email