OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż  rowerów damskich oraz rowerów męskich,

 stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przedmiotem sprzedaży są rowery męskie – 7 sztuk, oraz rowery damskie – 9 sztuk.

Stan techniczny: rowery używane, w dobrym stanie technicznym z widocznymi, pojedynczymi śladami użytkowania.

 

Parametry techniczne rowerów męskich :

 

DANE TECHNICZNE

Rodzaj Rower męski      
Marka FOLTA
Model 230
Rozmiar kół 28 “
Rok nabycia 2014

 

 

Parametry techniczne rowerów damskich :

 

DANE TECHNICZNE

Rodzaj Rower damski
Marka FOLTA
Model IGEA
Rozmiar kół 26 “
Rok nabycia 2014

 

 

Cena wywoławcza za 1 szt. : 800,00 zł brutto (słownie : osiemset złotych 00/100).

Ofertę  (skan oferty) należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: n.palka@gminalidzbark.com

z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferenci mogą składać oferty na jeden, bądź większą liczbę rowerów.

Wzór formularza ofertowego należy wykorzystać odrębnie dla każdego roweru, któremu został przypisany odpowiedni nr zgodnie z dokumentacją fotograficzną.

Termin składania ofert upływa 07.06.2024 r. o godz. 1000.

 

Więcej -> Ogłoszenie rowery XIX.pdf

 

Załączniki:

        •  Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 06.05.24

        •  Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia 06.05.24

Print Friendly, PDF & Email