ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wzorem lat ubiegłych gmina Lidzbark Warmiński, również w tym roku umożliwiła mieszkańcom pozyskanie dotacji na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest.

Najbardziej popularnym globalnym turniejem Dota 2 jest Międzynarodowy. Uczestniczy w nim największa liczba drużyn z całego świata. Tylko podczas tego turnieju, w jednym miejscu, gromadzi się maksymalna liczba najlepszych graczy w Dota 2, którzy walczą o https://esportswettenz.com/ palmę i tytuł najlepszej drużyny na świecie. Ten turniej to ogólnoświatowa akcja, która przyciąga miliony fanów. W każdym kraju oglądają oni każdy etap turnieju online z zapartym tchem. Najlepszym sposobem na rozgrzanie emocji jest obstawianie ulubionego zespołu Dota 2. Przy takich współczynnikach możesz wygrać sporo.

Podczas tegorocznego konkursu w gminie Lidzbark Warmiński zadaniem objęto 9 obiektów. Masa zdjętych płyt falistych wyniosła 22,170 Mg.

Dofinansowanie obejmowało demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zwierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, a także unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Usługę demontażu, transportu i utylizacji wykonał Z. G. K  „GRONEKO” sp. z o.o. z siedzibą w Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

W ramach programu dotacja wyniosła 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów  zawierających  azbest. Niezbędny był również wkład własny wnioskodawców w wysokości 337,20 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów  zawierających  azbest.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie osiągniętych efektów ekologicznych wraz z poniesionymi nakładami finansowymi i uzyskaną dotacją na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

 

 

ze środków WF:

ze środków własnych:

z innych źródeł:

Łącznie:

Liczba nieruchomości:

Masa [Mg]:

2009

10 440,00 zł

49 500,00 zł

0,00 zł

59 940,00 zł

1

5,220

2010

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0

0,000

2011

14 052,71 zł

0,00 zł

2 007,25 zł

16 059,96 zł

7

8,230

2012

20 664,02 zł

0,00 zł

3 646,59 zł

24 310,61 zł

9

33,490

2013

13 028,59 zł

0,00 zł

2 299,11 zł

15 327,70 zł

8

24,565

2014

14 322,82 zł

0,00 zł

2 527,57 zł

16 850,39 zł

7

27,300

2015

4 196,05 zł

0,00 zł

740,49 zł

4 936,54 zł

8

8,400

2016

10 996,10 zł

0,00 zł

1 799,42 zł

11 996,10 zł

12

22,215

2017

6 651,00 zł

0,00 zł

7 475,73 zł

14 126,73 zł

9

22,170

 

94 351,29 zł

49 500,00 zł

20 496,16 zł

164 347,45 zł

61

151,590

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen