ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

INFORMACJA

 

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami informuję, iż od dnia 11.08.2020r. (wtorek) do odwołania Urząd Gminy Lidzbark Warmiński będzie czynny do godziny 14:00.
 
 
 

informacja wpłaty

 

K O M U N I K A T  IV
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020r. poz.491) i stale utrzymującą się liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zwanym „koronawirusem COVID-19” - w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński - na podstawie § 10 wyżej wymienionego rozporządzenia oraz zarządzenia  Nr 183/2020 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński,   z dnia 4 maja  2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczonej obsługi interesantów Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński - uprzejmie informuję, że:

od dnia 5 maja 2020 r. (wtorek) - do odwołania,

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński zostaje udostępniony interesantom w sposób ograniczony.

1. Interesanci będą mogli wejść do budynku Urzędu, w godzinach pracy Urzędu,  pojedynczo na poszczególne stanowiska pracy, w celu załatwienia spraw urzędowych wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą Urzędu za pomocą videodomofonu znajdującego się przy wejściu głównym do Urzędu.

W tym celu należy nacisnąć przycisk videodomofonu i poczekać na kontakt  z pracownikiem obsługującym sekretariat Urzędu;

2.  Interesanci, którzy zamierzają dokonać wpłaty w kasie Urzędu, powinni zachować się jak określono w pkt 1;

3. Wszelkiego rodzaju pisma można przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą,  na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1,  11-100 Lidzbark Warmiński

4. Interesanci, których sprawy nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie nadal  będą mogli osobiście złożyć dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

5. Wszelkich płatności prosimy dokonywać przelewem drogą on-line,  w bankach, na poczcie lub innych punktach opłat.

6. Interesanci Gminy Lidzbark Warmiński mogą załatwiać swoje sprawy również drogą mailową: sekretariat@gminalidzbark.com, telefonicznie: nr tel.: 89 767 32 74 - wykaz numerów tel. na stronie internetowej Gminy; lub przez platformę e-PUAP.

7. Wprowadza się całkowity zakaz wstępu do budynku Urzędu Gminy  Lidzbark Warmiński i poruszania się po posesji osób nieupoważnionych  bez zgody uprawnionego pracownika Urzędu.

They state there’s nothing of the sort as a free lunch, yet at Winner Casino you’ll discover a lot of free welcome or sign up rewards for first time investors, going from a R2,000 standard to a bonkers R60,000 hot shot reward.
https://southafricancasinos101.co.za/winner-casino
You can mollusk your decision of these rewarding on the web gambling club extra ideas when you’ve stored utilizing any of Winner Casino’s South African-accommodating and safe installment choices, for example, Mastercards, eWallets or EFTs.

As an enlisted Winner Casino player, you can utilize your login subtleties to get to Winner’s other web based gaming offices, which are Sports, Live Betting, Vegas, Games, Live Casino, Slots and Poker, so you’ll never get exhausted.

On the off chance that you ever need help or have an inquiry or question, you can contact Winner online gambling club day in and day out, 365 days a year by means of Live Chat, phone, email and even by means of ordinary post, in case you’re old fashioned. This is a 5-star online club.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen