ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU
  W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO DLA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON) W RAMAMCH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO „USŁUGI INDYWIDULANEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW [Czytaj więcej]
 • Oddolne inicjatywy mieszkańców Runowa
  Sołectwo Runowo liczące prawie 370 mieszkańców jest jedną z większych wsi w gminie Lidzbark Warmiński. Miejscowa społeczność angażuje się w działania na rzecz wsi, co znacznie podnosi jej atrakcyjność. Cykliczny udział w gminnym konkursie „Estetyczna Wieś” integruje mieszkańców, pobudza do [Czytaj więcej]
 • WYKAZ WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 03 lipca 2020r.
  BIN.7150.3.2020.KG WYKAZ WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI z  dnia 03 lipca 2020r.     Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [Czytaj więcej]
 • Stawiamy na rozwój!
  Gmina wiejska Lidzbark Warmiński kładzie duży nacisk na modernizację i remonty dróg lokalnych. Mimo, że jest gminą typowo rolniczą, bardzo rozległą i na swoim utrzymaniu ma około 700 km dróg gruntowych, co roku polepsza ich stan, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. [Czytaj więcej]
 • Nieodpłatna pomoc prawna
  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna udzielana jest w: Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od poniedziałku do piątku, pokój nr 101 w godz. 9.00 – 13.00, Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – [Czytaj więcej]
informacja wpłaty

 

K O M U N I K A T  IV
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020r. poz.491) i stale utrzymującą się liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zwanym „koronawirusem COVID-19” - w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński - na podstawie § 10 wyżej wymienionego rozporządzenia oraz zarządzenia  Nr 183/2020 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński,   z dnia 4 maja  2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczonej obsługi interesantów Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński - uprzejmie informuję, że:

od dnia 5 maja 2020 r. (wtorek) - do odwołania,

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński zostaje udostępniony interesantom w sposób ograniczony.

1. Interesanci będą mogli wejść do budynku Urzędu, w godzinach pracy Urzędu,  pojedynczo na poszczególne stanowiska pracy, w celu załatwienia spraw urzędowych wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą Urzędu za pomocą videodomofonu znajdującego się przy wejściu głównym do Urzędu.

W tym celu należy nacisnąć przycisk videodomofonu i poczekać na kontakt  z pracownikiem obsługującym sekretariat Urzędu;

2.  Interesanci, którzy zamierzają dokonać wpłaty w kasie Urzędu, powinni zachować się jak określono w pkt 1;

3. Wszelkiego rodzaju pisma można przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą,  na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1,  11-100 Lidzbark Warmiński

4. Interesanci, których sprawy nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie nadal  będą mogli osobiście złożyć dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

5. Wszelkich płatności prosimy dokonywać przelewem drogą on-line,  w bankach, na poczcie lub innych punktach opłat.

6. Interesanci Gminy Lidzbark Warmiński mogą załatwiać swoje sprawy również drogą mailową: sekretariat@gminalidzbark.com, telefonicznie: nr tel.: 89 767 32 74 - wykaz numerów tel. na stronie internetowej Gminy; lub przez platformę e-PUAP.

7. Wprowadza się całkowity zakaz wstępu do budynku Urzędu Gminy  Lidzbark Warmiński i poruszania się po posesji osób nieupoważnionych  bez zgody uprawnionego pracownika Urzędu.

They state there’s nothing of the sort as a free lunch, yet at Winner Casino you’ll discover a lot of free welcome or sign up rewards for first time investors, going from a R2,000 standard to a bonkers R60,000 hot shot reward.
https://southafricancasinos101.co.za/winner-casino
You can mollusk your decision of these rewarding on the web gambling club extra ideas when you’ve stored utilizing any of Winner Casino’s South African-accommodating and safe installment choices, for example, Mastercards, eWallets or EFTs.

As an enlisted Winner Casino player, you can utilize your login subtleties to get to Winner’s other web based gaming offices, which are Sports, Live Betting, Vegas, Games, Live Casino, Slots and Poker, so you’ll never get exhausted.

On the off chance that you ever need help or have an inquiry or question, you can contact Winner online gambling club day in and day out, 365 days a year by means of Live Chat, phone, email and even by means of ordinary post, in case you’re old fashioned. This is a 5-star online club.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen