ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
INFORMACJA O ZMIANIE RACHUNKU BANKOWEGO
GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI


Informujemy, że  zmianie ulega bank  prowadzący obsługę budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na:
 
PKO Bank Polski, Oddział Nr 1 Lidzbark Warmiński, ul. Powstańców Warszawy 23/2A, 11-100 Lidzbark Warmiński
Konto dotyczy wszystkich płatności, w tym podatków, opłaty skarbowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
W związku z powyższym wpłat dokonywać na poniższy rachunek:
 
Gmina Lidzbark Warmiński
PKO Bank Polski
04 1020 3541 0000 5802 0316 8804
 
Równocześnie informujemy, że w dalszym ciągu płatności podatków mogą być dokonywane w kasie Urzędu Gminy lub u inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych miejscowości.biuletyn
Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen