ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

URZĄD GMINY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE :

      Dnia 15.09.2018 r. upływa termin płatności III raty za zobowiązania podatkowe za 2018 r. (tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości),

      Dnia 30.09.2018 r. upływa termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.,

      W przypadku dokonania wpłaty zaległości podatkowych po terminie płatności zgodnie z Ordynacją podatkową zostaną naliczone odsetki za zwłokę i pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie.


Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen