• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

• UCHWAŁA Nr 9/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie uzupełnienia treści obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w okręgu wyborczym nr 3

• UCHWAŁA NR 8/2024 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie: wezwania osoby upoważnionej przez pełnomocnika do zgłoszenia listy KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAJMUNDA ORŁOWSKIEGO do usunięcia wady zgłoszenia

• OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Lidzbarskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Uchwała Nr 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania na radnych do Rady Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Uchwała Nr 6/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia formatu i treści karty do głosowania na wójta Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• UCHWAŁA NR 100/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• UCHWAŁA NR 4/2024 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w okręgu wyborczym nr 12

• Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

• POSTANOWIENIE NR 402/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• POSTANOWIENIE NR 400/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I  z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 14 marca 2024 r. wzywające zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

• KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 14 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do Rady Gminy Lidzbark Warmiński 

• INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i kolejnych dyżurach 

• POSTANOWIENIE NR 375/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 5 marca 2024 r. o wezwaniu zarejestrowanych komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12

• Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych CRW

• INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

• Postanowienie Nr 349_2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Postanowienie Nr 347 _2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Lidzbarskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

• Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze, ze wskazaniem ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w każdym z okręgów oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

• Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

• Obwieszczenie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 lutego 2024 r. podające do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika; w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 30 stycznia 2024 r. podający do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Elblągu I według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

• Obwieszczenie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 7 lutego 2024 r. podające do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach do Rady Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Uchwała Nr 30_2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

• Uchwała Nr 26_2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
– Załącznik do uchwały Nr 26_2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

• Uchwała Nr 25_2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
– Załącznik do uchwały Nr 25_2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

• Kalendarz wyborczy

• Postanowienie 26_2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 22 stycznia 2024 r. ws podziału Gminy Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

• Postanowienie 23_2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu lidzbarskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

• Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2024 roku

Print Friendly, PDF & Email