• WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  • WNIOSEK o warunki zabudowy

  • WNIOSEK o wydanie decyzji celu publicznego

  • WNIOSEK o wypis i wyrys

  • WNIOSEK o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie

  • WNIOSEK o zmiane dec. o warunkach zabudowy