ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Ogłoszenia

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 13.04.2018 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 12.04.2018 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450) i przyznał dotację: Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen