ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 27.03.2018r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 26.03.2018r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450) i przyznał dotację:

Zadanie: wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, termin realizacji do końca 2018r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018- 5.500,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie” na realizację zadania pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej w Kłębowie” – kwota dotacji: 5.149,43 zł.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2018 ROKU

Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych.

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”

Centrum Edukacji Ekologicznej w Kłębowie

 

TAK

brak

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 22.03.2018 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 21.03.2018 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450) i przyznał dotację: Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen