ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

 


 

076831_620

 

Od dnia 1 stycznia 2018r. realizacją Programu 500+ w Gminie Wiejskiej Lidzbark Warmiński zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- Dział Świadczeń, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój nr 21 oraz 22 ( tel. 89 767 32 74 wew. 21 lub 22).

Przypominamy Państwu, że prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Chcąc otrzymywać świadczenie w kolejnym okresie należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Terminy i formy złożenia wniosków na okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. (okres świadczeniowy 2018/2019):

OD DNIA 1 LIPCA 2018r. – ELEKTRONICZNIE ZA POŚREDNICTWEM:

1) Bankowości elektronicznej (trzeba sprawdzić w „swoim” banku)

2) Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

3) Platformy Usługowo – Informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

OD DNIA 1 SIERPNIA 2018r.

1) OSOBIŚCIE – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dziale Świadczeń w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

2) ZA POMOCĄ KORESPONDENCJI POCZTOWEJ – na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 

 

    

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen