SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

500+

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze

w 2021 roku

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną oraz
 • portal PUE ZUS.

Wnioski drogą tradycyjną- papierowo będzie można złożyć:

Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński- Dział Świadczeń, pokój nr 23 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, Dział Świadczeń, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Informacja telefoniczna pod numerem tel. 89 767 32 74 wew. 23

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Logotyp Rodzina 500+

Od dnia 1 stycznia 2018r. realizacją Programu 500+ w Gminie Wiejskiej Lidzbark Warmiński zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- Dział Świadczeń, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój nr 21 oraz 22 ( tel. 89 767 32 74 wew. 21 lub 22).

Przypominamy Państwu, że prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Chcąc otrzymywać świadczenie w kolejnym okresie należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Terminy i formy złożenia wniosków na okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. (okres świadczeniowy 2018/2019):

OD DNIA 1 LIPCA 2018r. – ELEKTRONICZNIE ZA POŚREDNICTWEM:

 1. Bankowości elektronicznej (trzeba sprawdzić w „swoim” banku)
 2. Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
 3. Platformy Usługowo – Informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

OD DNIA 1 SIERPNIA 2018r.

 1. OSOBIŚCIE – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dziale Świadczeń w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
 2. ZA POMOCĄ KORESPONDENCJI POCZTOWEJ – na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Print Friendly, PDF & Email