ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Elżbiety w Kraszewie, którą celebrował ksiądz proboszcz Janusz Oleszkiewicz. Po nabożeństwie odbyła się część artystyczna, montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez panią Annę Kozak i uczniów klasy V i III klasy gimnazjum. Młodzież przybliżyła wszystkim zgromadzonym postać wielkiego patrioty – św. Jana Pawła II. Prezentacja najważniejszych wydarzeń z życia Karola Wojtyły przeplatana była ulubionymi piosenkami tego wybitnego Polaka oraz recytacją wierszy w wykonaniu uczniów klasy IV, którzy brali udział w VI przeglądzie poezji papieskiej „Warmińskim Konkursie Recytatorskim Poezji Warmińskiej”.

Po uroczystościach w kościele wystartowała „Sztafeta dla Niepodległej”,  która zakończyła się ceremonią wciągnięcia flagi na maszt i odśpiewaniem dwóch zwrotek hymnu państwowego.

Dalsze uroczyste obchody odbywały się już w budynku szkoły. Najpierw uczniowie klasy VI zaprezentowali się w przedstawieniu teatralnym o charakterze profilaktycznym, które przygotowali pod kierunkiem pani Agnieszki Dawid. Później w podniosły nastrój całą społeczność szkolną wprowadził zespół „Furman”. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych było formą okazania szacunku i oddania honorów wszystkim, dzięki którym żyjemy w Niepodległej. Była to też okazja do rozkoszowania się pięknymi melodiami.

Punkt kulminacyjny – 11.11 – odśpiewanie czterech zwrotek hymnu. Wisienką na torcie był… tort w barwach narodowych, za co szczególne podziękowania należą się przewodniczącej Rady Rodziców p. Iwonie Miecznikowskiej oraz naszym paniom kucharkom – pani Asi i pani Basi.

Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Lidzbark Warmiński pan Fabian Andrukajtis oraz Radny Powiatu pan Jerzy Kielak.

Barwy biało – czerwone, powiewające flagi na wietrze i hymn Polski rozbrzmiewający w miejscowości Rogóż na długo zapadnie w pamięci uczestnikom Gminnych Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbyła się 7 listopada 2018 r.

Uroczystość rozpoczęto mszą św. w Kościele Parafialnym p.w. św. Barbary w Rogóżu celebrowaną przez księdza dziekana Jerzego Rożentalskiego. Okolicznościową homilię wygłosił kapelan Garnizonu Lidzbark Warmiński i Olsztyn ksiądz por. Marek Rycio. „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem  Polakami, to znaczy zachowamy Polską tradycję, język. To znaczy, że sami będziemy stanowić o swoim losie, budować własną przyszłość, wychowywać nowe pokolenie w harmonii z Bogiem, z odwiecznymi wartościami”- tak podczas poruszającego kazania mówił ks. por. Marek Rycio.

Continue reading

Lidzbark Warmiński, 05.11.2018 r.

RAPORT

z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Konsultacje projektu dokumentu przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr VIII/58/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie konsultowania niektórych projektów prawa miejscowego.

W celu zebrania uwag i opinii organizacji nt. zapisów programu opublikowano dokument w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Lidzbark Warmiński w dniu 10.10.2018, wysłano informacje elektroniczne do organizacji pozarządowych z terenu gminy Lidzbark Warmiński umieszczono także ogłoszenie o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

W wyznaczonym terminie 10.10.2018-31.10.2018 wpłynął jeden formularz zgłoszenia opinii lub uwag ze Stowarzyszenia „Razem dla Łaniewa” z siedziba w Łaniewie. Formularz wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 30.10.2018 r. Stowarzyszenie zgłosiło realizację autorskiej imprezy cyklicznej pn. „Festiwal Pieczonego Kartofla” jako imprezy gminnej dofinansowanej w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi”.

Organizacja przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy oraz promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych w formie warsztatów i festiwali, w które wpisuje się impreza cykliczna „Festiwal Pieczonego Kartofla”, była już ujęta w priorytetowych zadaniach publicznych (rozdział VI, pkt.3 i 4 Rocznego programu współpracy gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi), dlatego też projekt Programu w pierwotnej wersji został przekazany do uchwalenia Radzie Gminy Lidzbark Warmiński.

 

lgdInformujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 5 do 20 listopada 2018 roku na:

Continue reading

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen