ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 22.03.2019 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 21.03.2019 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: kultura, tradycja, edukacja, termin realizacji do końca 2019 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2019- 3.500,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty:

  1. Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” na realizację zadania pn. „VI Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym w tle” – kwota dotacji: 3.000,00 zł.

  2. Fundacja Nowoczesny Konin na realizację zadania pn. „Klockowe L-maszyny” gminne warsztaty dla dzieci” – kwota dotacji: 500,00 zł.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzyszenie Razem Dla Łaniewa

VI Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym w tle

TAK

brak

2.

Fundacja Nowoczesny Konin

„Klockowe L-maszyny” gminne warsztaty dla dzieci

TAK

brak

Lidzbark Warmiński 12.03.2019r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Łaniewo.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 324/2, obręb Łaniewo
o powierzchni 3,3900 ha. Działka położona w miejscowości Łaniewo w odległości około 10 km od Lidzbarka Warmińskiego przy drodze powiatowej Lidzbark Warmiński – Lubomino. Kształt działki regularny, na części występują samosiewy drzew. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, w pobliżu sieć energetyczna.

Księga wieczysta OL1L/00028276/7.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 12.03.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
o powierzchni 0,1106 ha. Działka położona w centralnej części wsi Ignalin przy drodze wojewódzkiej nr 513 w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka o terenie płaskim, kształt trapezu, położona w rejonie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posadowiony jest na niej hydrant.

Księga wieczysta OL1L/00029436/4.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 12.03.2019r.

GOŚ.6845.7.2018.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Knipy.

 

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 69, obręb geodezyjny Knipy,
o powierzchni 0,1600 ha. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działka położona w centralnej części wsi w odległości około 5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Na działce znajduje się zbiornik p.poż.

Księga wieczysta OL1L/00029772/1.

Continue reading

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen