ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

1. Zalecamy informowanie przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).

4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. proponujemy wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy by w wezwaniu poinformować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

 

 

 

Sygn. akt  BIN.2600.11.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza IV przetarg ofertowy

na sprzedaż ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON MF 3075,

 stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                    (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Parametry techniczne ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON MF 3075 :

DANE TECHNICZNE CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Rodzaj pojazdu

CIĄGNIK ROLNICZY

Marka

MASSEY FERGUSON

Typ

B85/4

Producent

MASSEY FERGUSON

Rok produkcji

1995

Silnik/numer:

PERKINS England/ AH31277*U668841Y*

Rodzaj silnika

ZS

Pojemność silnika

3990 cm3

Moc silnika

71 kW

Ilość cylindrów

4

Chłodzenie

Pośrednie

Masa własna

4480 kg

Napęd

4WD

OGUMIENIE

Przednie

MITAS 380×70 R24 jednorodne

Tylne

STOMIL 480×70 R34 jednorodne

 

Parametry techniczne ładowacza czołowego Hydrometal

DANE TECHNICZNE ŁADOWACZA CZOŁOWEGO

Marka

HYDROMETAL

Firma

HYDROMETAL Ostrów Mazowiecka Polska

Typ

AT-30

Rok zakupu

2011

Masa własna

485 kg

Max udźwig

1600 kg

Max udźwig na wysokość 1,0 m

1800 kg

Pojemność łyżki

2,2 m3

 

 

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł (słownie : czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Stan maszyny – dobry. Maszyna użytkowana przy remontach dróg gminnych. Wszystkie naprawy potwierdzone fakturami VAT (do wglądu).

Ofertę (w związku z epidemią wirusa COVID-19) należy przesłać wyłącznie za pomocą operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem „Oferta na ciągnik rolniczy”. Termin składania ofert upływa 10.04.2020r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 09.04.2020r.  w kwocie                 400 zł (słownie : czterysta złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy  Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert  nastąpi on-line  w dniu   10.04.2020r.  o godz. 1015. Link do strony zostanie opublikowany na stronie www.gminalidzbark.com przed sesją otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub                                           w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną  przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż ciągnika rolniczego zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. ciągnik rolniczy  można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel  pokój Nr 15, tel. (089) 767 32 74 w.15.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Lidzbark Warmiński, 31.03.2020r.

 

 

 

Sygn. akt  BIN.2600.12.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza  IV przetarg ofertowy

na sprzedaż samochodu ciężarowego MAN,

stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                    (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

 

Parametry techniczne samochodu ciężarowego MAN F04/19.322

 

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Rodzaj pojazdu

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Marka

MAN

Model

F04/19.322

Rok produkcji

1991

Silnik/typ/numer:

MAN/D2865LF03/248658004D311

Rodzaj silnika

ZS

Pojemność silnika

9973 cm3

Moc silnika

237 kW

Układ cylindrów

RZĘDOWY

Ilość cylindrów

5

Chłodzenie

POŚREDNIE

Turbodoładowanie

POSIADA

Masa własna

9330 kg

Dop. ładowność

6670 kg

Skrzynia biegów

M16 (8×2)

Napęd na osie

AWD – na wszystkie

OGUMIENIE

Przednie

KORMORAN 385/65 R22,5

Tylne

KORMORAN 315/80 R22,5

 

Cena wywoławcza: 35.000,00 zł (słownie : trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Stan maszyny – dobry. Maszyna użytkowana przy remontach dróg gminnych. Wszystkie naprawy potwierdzone fakturami VAT (do wglądu).

Ofertę (w związku z epidemią wirusa COVID-19) należy przesłać wyłącznie za pomocą operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem „Oferta na samochód ciężarowy”. Termin składania ofert upływa 10.04.2020r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 09.04.2020r.  w kwocie 350,00 zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy  Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert  nastąpi on-line  w dniu   10.04.2020r.  o godz. 1030. Link do strony zostanie opublikowany na stronie www.gminalidzbark.com przed sesją otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub                                           w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną  przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu ciężarowego zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. samochód ciężarowy  można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze,  w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel  pokój Nr 15, tel. (089) 767 32 74 w.15.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Lidzbark Warmiński, 31.03.2020r.

 

Sygn. akt  BIN.2600.13.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza  II przetarg ofertowy

na sprzedaż koparko-ładowarki,

stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

 

Parametry techniczne koparko – ładowarki JCB 4CX z 2008 r.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen