ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

7 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbył się Przegląd Piosenki Patriotycznej. W konkursie mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Lidzbark Warmiński. Konkurs podzielony został na 3 kategorie wiekowe: klasa 0-III, IV-VI oraz VII-VIII.

Continue reading

Corocznie w listopadzie obchodzimy na Cmentarzu Wojennym w Markajmach Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej.

Tegoroczne uroczystości odbyły się 7 listopada jak zawsze o godzinie 10:40. Podczas ceremonii wspominaliśmy wszystkich żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, lądzie i w powietrzu w czasie I i II Wojny Światowej, oraz odważnych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli i umierali na swojej ojczystej ziemi oraz za granicą u boku towarzyszy broni z państw Wspólnoty Brytyjskiej.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 30.10.2019r.

IOŚ.6840.11.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 343/8 o pow. 0,0187 ha, obręb Rogóż. Działka w kształcie trapezu na obrzeżach miejscowości Rogóż. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 6 km. Księga wieczysta OL1L/00019402/4.

 

Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Wadium 400,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest jako grunty role RIVb.

 

Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 6 grudnia 2019r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274 w 13.

 

 

06.11.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbył się „II Międzyszkolny konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym szkół podstawowych Gminy Lidzbark Warmiński”. Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmiński, przy wsparciu gminy Lidzbark Warmiński i GOKiS w Pilniku.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen