ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

 

Lidzbark Warmiński 21.01.2020r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 21.01.2020r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
  o powierzchni 0,1106 ha. Księga wieczysta OL1L/00029436/4.
 2. Cena wywoławcza 25.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 21.01.2020r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 21.01.2020r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
  o powierzchni 1,0600 ha. Księga wieczysta OL1L/00028558/8.
 2. W przetargu wziął udział jeden uczestnik.
 3. Cena wywoławcza 6000,00 zł +23%VAT.
 4. Cena osiągnięta w przetargu 74.538,00 zł brutto.
 5. Nabywcą nieruchomości został Pan Piotr Szczerbik.

 

 

 

Lidzbark Warmiński 21.01.2020r.

IOŚ.6840.8.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 21.01.2020r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Runowo.

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3.
 2. Do przetargu przystąpiło 4 uczestników.
 3. Cena wywoławcza 1000,00 zł.
 4. Cena osiągnięta w przetargu 16.300,00 zł.
 5. Nabywcą nieruchomości została Pani Joanna Lessnau.

 

 

 

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen