ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2018 ROKU Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, Continue reading

 W sobotę 29 września, Stowarzyszenie ,, Razem dla Łaniewa” w partnerstwie z Gminą Lidzbark Warmiński oraz GOKiS w Pilnku, organizuje  V Festiwal Pieczonego Kartofla  z konkursem kulinarnym w tle.

 

Dnia 4 września do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kraszewo przyjechała młodzież niemiecka z miejscowości Rhede, z Klubu Sportowego Spiel und Sport Rhede( EMS) e. v. w wieku od 11 do 13 r ż., w ramach współpracy miedzy gminami. Jest to pierwsza wymiana sportowa dzieci.W dniach  5 i 6  września odbył się  międzynarodowy turniej organizowany przez LUKS ,,Karol’’ Kraszewo- pod patronatem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis na stadionie im. Henryka Wobalisa w Lidzbarku Warmińskim. W rozgrywkach wzięły  udział 4 drużyny: LUKS Karol Kraszewo, MKS Polonia Lidzbark Warmiński, AP PROGRES Lidzbark Warmiński,a także drużyna z Niemiec z partnerskiego miasta Rhede. Dziękuję serdecznie Pani Prezes LUKS ,,Karol’’ Iwonie Miecznikowskiej oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraszewie, będącej jednocześnie v-ce Prezesem Klubu, Beacie Domareckiej, za sprawną organizację i przygotowanie tego wydarzenia. Dzięki takim inicjatywom wzajemnie się poznajemy i rozwijamy współpracę na zasadzie równości i zaufania. Wymieniamy doświadczenia, pogłębiamy wzajemne kontakty mieszkańców naszych Gmin. Prezentujemy dorobek kulturowy obu regionów w takich dziedzinach jak: sport, gospodarka , kultura, turystyka i zachowanie tradycji. Nasze regiony są związane ze sobą poprzez bardzo duże podobieństwo. Są to regiony rolnicze.

Cieszę się bardzo, że mamy tak wspaniałych partnerów, a są nimi przede wszystkim młodzi ludzie, którzy są nasza przyszłością. Takie spotkania przynoszą wiele korzyści dla obydwu stron. Uczniowie zdobywają ważną w dzisiejszym świecie wiedzę, budują postawę otwartości i odpowiedzialności.Wymiana uczniów to także nauczanie języków obcych i kształtowanie postawy poszanowania innej kultury i tradycji. Wymieniajmy się doświadczeniami,   poznawajmy się, wspierajmy. Twórzmy dobry wizerunek naszych regionów – podkreśla Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

 

4 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim zostało podpisane porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Runowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Lidzbark Warmiński  Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz, Zarząd OSP Continue reading

W niedzielę 2 września w miejscowości Pilnik odbyły się  Dożynki Gminne.

Głównym organizatorem była Gmina Lidzbark Warmiński przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Sołectwa Pilnik.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Dziękczynną Mszę Świętą celebrował Ksiądz Dziekan Jerzy Rożentalski. Następnie korowodem dożynkowym prowadzonym przez Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą Gminy Lidzbark Warmiński, wszyscy zgromadzeni udali się na uroczyste obchody Święta Plonów.Wójt Gminy Fabian Andrukajtis wraz ze Starostami Dożynek Katarzyną i Pawłem Legięć Continue reading

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen