ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z NGO w 2021 r.

Na podstawie uchwały Nr VIII/58/11 Rady Gminy Lidzbark warmiński z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie konsultowania niektórych projektów prawa miejscowego,       w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński   w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Continue reading

Gazeta„RAZEM MAMY MOC – KREATYWNE POMAGANIE w dobie pandemii” to tytuł nowego projektu, którego realizację zaplanowano na wrzesień – grudzień 2020 roku. Inicjatywa Fundacji Zdanowicz Be Creative – Kreatywna Moc Pomagania służyć ma przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii. Nasze życie w ostatnich miesiącach zmieniło się znacząco. Inaczej pracujemy, uczymy się, przemieszczamy, spędzamy czas wolny czy organizujemy opiekę nad dziećmi. Wiąże się to z ogromnym obciążeniem psychicznym, ciągłym stresem i wieloma lękami.

Continue reading

Początek września od lat kojarzony jest z największym w roku świętem rolników – dożynkami. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną dożynki nie mogły się odbyć. Chcąc dotrzymać tradycji Wójt Gminy Fabian Andrukajtis zaprosił rolników, którzy w tym roku zostali wyróżnieni za całoroczny trud. Uroczysta Sesja Rady Gminy odbyła się 23 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku. Wyróżniani zostali:

Continue reading

Plastik w krótkim czasie zdominował cały świat. Stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów żywych zamieszkujących naszą planetę, w tym także nas. Chcą pokazać, że walkę ze zmianami klimatu najpierw trzeba zacząć od siebie, uczniowie gminnych szkół wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. W piątek, 18 września br. wraz z nauczycielami wyposażeni w worki na plastik, szkło i odpady zmieszane oraz rękawiczki ruszyli do walki o czyste środowisko zgodnie z tegorocznym hasłem: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

Continue reading

Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen