Loading...
8 12.2023

INFORMACJA UNIEWAŻNIENIE III PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

By |2023-12-08T13:23:12+01:008 grudnia, 2023|Aktualności, Zapytania ofertowe|

INFORMACJA UNIEWAŻNIENIE III PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI       Znak sprawy : IZP.2613.1.6.2023.PN                                                         Data : 08.12.2023r.   WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI informuje : o unieważnieniu [...]

8 12.2023

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 22/7 obręb Markajmy

By |2023-12-08T11:34:56+01:008 grudnia, 2023|Aktualności, Nieruchomości - Rozstrzygnięcia|

Lidzbark Warmiński 08.12.2023r. OŚN.6840.18.2023.KJ INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 30.11.2023r. NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA: NR 22/7 W OBRĘBIE MARKAJMY. 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 22/7 o pow. 15,6300 ha położona w obrębie [...]

8 12.2023

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 32/35 oraz 32/36 obręb Suryty

By |2023-12-08T11:33:28+01:008 grudnia, 2023|Aktualności, Nieruchomości - Rozstrzygnięcia|

Lidzbark Warmiński 08.12.2023r. OŚN.6840.18.2021.KJ INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 30.11.2023r. NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKI: NR 32/35 ORAZ NR 32/36 W OBRĘBIE SURYTY. 1. Zabudowane nieruchomości oznaczone nr 32/36 o pow. 0,3024 oraz [...]

7 12.2023

Złóż oświadczenie o posiadanym zbiorniku do gromadzenia nieczystości ciekłych

By |2023-12-07T13:34:48+01:007 grudnia, 2023|Aktualności, Newsbox|

PRZYPOMINAMY O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM/ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!!!   Wójt Gminy Lidzbark Warmiński wzywa właścicieli/ użytkowników nieruchomości do złożenia informacji o posiadanym zbiorniku do gromadzenia nieczystości ciekłych, osobiście w Urzędzie Gminy przy [...]

1 12.2023

 ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

By |2023-12-01T14:55:01+01:001 grudnia, 2023|Aktualności, Zapytania ofertowe|

 ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 14.11.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn:  „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie gmina  Lidzbark Warmiński”   Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że [...]

1 12.2023

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

By |2023-12-01T14:53:55+01:001 grudnia, 2023|Aktualności, Zapytania ofertowe|

Lidzbark Warmiński 27.11.2023r.     ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 14.11.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn:  „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”   Uzasadnienie: Zamawiający [...]

1 12.2023

Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogóżu i Stacji Uzdatniania Wody w Redach podpisana!

By |2023-12-01T12:47:36+01:001 grudnia, 2023|Aktualności|

Zrównoważony rozwój gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński nie byłby możliwy bez inwestowania również w infrastrukturę z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Do największych inwestycji należy budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Blanki. Zastosowane nowoczesne technologie [...]