ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

BIN.7150.4.2020.KG

 

WÓJT GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA

przetarg  ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  w budynku  nr 42 w Kraszewie gm. Lidzbark Warmiński położonego na działce nr 213/1, na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy o powierzchni użytkowej 97,40 m 2:

Continue reading

 

 

 

BIN.7150.3.2020.KG

 

WÓJT GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA

przetarg  ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 2 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 1 ,w Lidzbarku Warmińskim położonego na działce nr 32, z przeznaczeniem na działalność administracyjno-biurową o powierzchni użytkowej 15 m 2:

 

wyjściowa stawka za  1  m 2    powierzchni  użytkowej  każdego lokalu wynosi:

1.      25 zł. netto + podatek  VAT  23 %

  1.  kwota postąpienia  0,30 zł.
  2. wadium 300,00 zł ( trzysta  złotych ).

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  

w terminie do dnia  07 sierpnia  2020 r.  w kasie  Urzędu Gminy  do godz. 13 00  lub na konto PKO BP SA o/ Lidzbark Warmiński 

 

85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

 

Umowa najmu na powyższą  nieruchomości będzie zawarta  na okres trzech  lat .

 

  1. Najemca niezależnie od opłaty  czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie  do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek  podatku od nieruchomości   za najem lokalu użytkowego  na konto Urzędu Miasta.

     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

Bliższych  informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16

lub tel/fax 089 767 32-74 w.16

 

 

Lidzbark Warm.   24.07.2020r.

 

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 16.07.2020r.

IOŚ.6840.19.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego w obrębie Stryjkowo

 

Lokal użytkowy nr 7 w budynku mieszkalno – użytkowym nr 11 w miejscowości Stryjkowo położony na działce nr 259 o pow.0,0666 ha, w centrum wsi przy drodze asfaltowej Miłogórze – Kochanówka. Odległość od drogi krajowej nr 51 wynosi ok. 5 km, natomiast od Lidzbarka Warmińskiego – ok. 9 km. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 76,90m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3195/10000. Księga wieczysta OL1L/00032741/9.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Tryb zbycia: rokowania po kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Zaliczka 5.000,00 zł.

Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 06.04.2020r.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen