Logo konsultacji społecznych

Gmina wiejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji projektu grantowego „Wspólny plan” realizowanego przez Fundację WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Fundację Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tematem konsultacji jest zasięgnięcie opinii o kierunkach rozwoju gminy zawartych w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński.

 

Realizacja w ramach Projektu “Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny