ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Lidzbark Warmiński dotycząca funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

W związku z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 6 maja 2020 r. ponownie mogą być otwarte przedszkola, przy zachowaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Należy jednak podkreślić, że możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19″.

Po przeprowadzeniu przez dyrektorów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Lidzbark Warmiński rozeznania wśród rodziców o liczbie dzieci, które po otwarciu instytucji byłyby powierzone opiece, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński podjął decyzję o zawieszeniu działalności placówek do odwołania.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

                                                                                                                           Fabian Andrukajtis

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen