ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 433/2018z dnia 27.08.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

 Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych. Continue reading

Znak sprawy: Data: Z.271.1.2018 24.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Continue reading

Lidzbark Warmiński 23.08.2018r.

GOŚ.6840.6.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Drwęca.

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 0,0474 ha położona
w centrum wsi Drwęca. Działka w kształcie prostokąta, zabudowana nieużytkowaną studnią głębinową. Instalacja wodna i elektryczna nieczynna. Otoczenie stanowią grunty rolne.

Księga wieczysta Nr OL1L/00029884/9.

Cena wywoławcza 4.500,00 zł, wadium 450,00 zł.

Continue reading

          Jubileusz 25-lecia Kapeli Ludowej ,,Rogóżanie’’.W sobotę 18 sierpnia w miejscowości Rogóż Kapela Ludowa ,,Rogóżanie’’ obchodziła 25-lecie jej powstania.Licznie przybyli goście obdarowali Kapelę  wspaniałymi prezentami , pięknymi kwiatami i gratulacjami. Powinszowania złożył Wójt Gminy Fabian Andrukajtis  i wielu  innych szacownych gości tj. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wójt Gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk. Continue reading

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen