ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

19.10. 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbył się „I Międzyszkolny konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym szkół podstawowych Gminy Lidzbark Warmiński”. Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmiński, przy wsparciu gminy Lidzbark Warmiński i GOKiS w Pilniku.

Continue reading

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński!

Pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Lidzbark Warmiński, którzy wzięli czynny udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Państwa obecność w lokalach wyborczych jest najlepszym dowodem na to, że losy naszej Gminy są dla mieszkańców bardzo ważne. Uzyskany wynik tj. 90,5% Państwa poparcia świadczy o tym, że doceniliście Państwo moją pracę w minionej kadencji. Taki wynik zobowiązuje i dodaje energii do jeszcze wydajniejszej pracy. To także wyraz zaufania jakim obdarzacie moją osobę. Jak widać kierunek rozwoju naszej gminy, który obraliśmy cztery lata temu Państwu odpowiada. Wierzę, że przez następną kadencję nie zawiodę Was i w dalszym ciągu będę realizował potrzeby społeczności naszej gminy, aby tych 9,5% wyborców zjednoczyć i spełnić również ich oczekiwania. Pragnę zawsze szukać porozumienia, łączyć, a nie dzielić. Wspólnie wykorzystamy każdą okazję dla otwierania nowych szans na przyszłość.

Gratuluję też wszystkim radnym wybranym na nadchodzącą kadencję do Rady Gminy Lidzbark Warmiński, życząc im i sobie dobrej współpracy oraz wzajemnego szacunku, zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisu i wiary w to, że praca na rzecz rozwoju gminy warta jest szczególnego zaangażowania i poświęcenia.

Chciałbym w szczególności podziękować Radnym, Sołtysom, Stowarzyszeniom, Pracownikom Urzędu Gminy, jednostkom podległym oraz wszystkim tym, którzy w minionej kadencji nas wspierali i z nami współpracowali, za sumienną i rzetelną pracę. Ten sukces to nasza wspólna zasługa.

Całej społeczności Gminy Lidzbark Warmiński jeszcze raz gorąco dziękuję za wsparcie naszych działań i realizowanych przedsięwzięć. Te wybory pokazują, że otrzymałem mocny mandat zaufania, którego na pewno nie zmarnuję. Obiecuję, że nie zawiodę Was i dalej będę wsłuchiwał się w Państwa potrzeby i sugestie oraz dołożę wszelkich starań  w ich realizację.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za Państwa głosy i poparcie.

                                                                                                        

Z pozdrowieniami

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński                                                                                                                                         
Fabian Andrukajtis

 

Data: 19.10.2018 r.

Znak sprawy:  Z.271.1.2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Stan : używany

typ : SIGMA

producent: PLATAN Sp. z o.o.

rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza: 500 (słownie: pięćset złotych 00/100 ).

Continue reading

herbW środę 17 października br. podczas sesji Rady Gminy po raz kolejny uroczyście przyznano stypendia oraz wręczono upominki najbardziej uzdolnionym uczniom mieszkającym na terenie gminy Lidzbark Warmiński. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis uroczyście wręczył dyplomy stypendialne za wyniki w sporcie trzem osobom:

Continue reading

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen