ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

gospodaDo 30 sierpnia można potwierdzać uczestnictwo w konferencji oraz warsztatach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, skierowanych dla gospodarstw Agroturystycznych z naszego regionu.

W programie między innymi wykłady Pani dr. inż Iwony Batyk z Wydziału Towaroznawstwa i Badań Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego – która przedstawi przykłady dobrych praktyk w Agroturystyce, (w przykładach: Ogrody Pokazowe i Motylarnia Markiewicz, Marcinkowo – Magdalena Markiewicz, – Gospodarstwo Agroturystyczne PATATAJ, Jabłonka – Renata i Tomasz Maleccy, i – Zajazd Tusinek, Rozogi – Tomasz Winiarek,) oraz Pani Barbara Skowronek – z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wystąpi z prelekcją pt. Jak produkować i sprzedawać produkty w ramach działalności MOL w gospodarstwie agroturystycznym?

Konferencja odbędzie się 4 września 2015 roku w Centrum Tańca Crea Dance s.c. przy ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie, godz. 10:00. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 30 sierpnia 2015 roku / nr tel. (89) 521 69 00, 521 69 07 lub e-mail: a.wojciechowska@warmia.mazury.pl

pszenica-gluten-zbozaDożynki to największe w roku święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Obchodzone tuż po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu wszystkich plonów, stanowią centralny punkt roku, oczekiwany z nadzieją i troską. To również niezwykle radosny obrzęd zakończenia żniw.

Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się 20 września na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku.

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zachęca do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach dziękczynienia za plony oraz zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy.Zgłoszenia należy kierować w terminie do 16 września 2015 r. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne na stronie www.warminsko-mazurskie.ksow.pl

p1000233-picture55ba19bf8bef7Już od dziesięciu lat w pięknym Babiaku działa Koło Gospodyń Wiejskich. Tworzy je 13 pań. Babiak nie byłby taki piękny, gdyby nie one.

Panie tworzące KGW w Babiaku stanowią też większość Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Babiak. Stąd wspólne działania obu organizacji i wspaniałe efekty tej współpracy. Przede wszystkim Babiak jest laureatem wojewódzkiego konkursu na najpiękniejszą wieś. To między innymi wynik pracy dziesięcioletniego Koła Gospodyń Wiejskich.

Continue reading

dopW związku z nasilającym się w Polsce zjawiskiem wzrastania ilości zatruć osób po zażyciu środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” uruchomiona została infolinia 800 060 800 Państwowej Inspekcji Sanitarnej, której celem jest udzielanie podstawowych informacji związanych ze zjawiskiem zażywania „dopalaczy”. Infolinia funkcjonuje na terenie naszego województwa przez 24h na dobę.

żebractwo Trwający okres wakacyjny sprzyja nasileniu się zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa, które zazwyczaj odbywa się w miejscach często odwiedzanych przez ludzi. Pamiętajmy o tym, że nieletni, którzy dopuszczają się tego czynu często są zmuszani przez osoby trzecie, a wtedy mamy do czynienia ze zorganizowanym procederem grup przestępczych. Pamiętajmy, że dawanie pieniędzy nieletnim nie poprawia ich sytuacji, a wręcz przeciwnie utwierdza ich w słuszności swojego postępowania.
Nie bądź obojętny gdy na ulicy zobaczysz żebrzące dziecko!
Powiadom Policję bądź Straż Miejską, a realnie wpłyniesz na ograniczenie tego procederu wśród nieletnich. 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen