ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

IOŚ.7150.1.2019.KG

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na najem trzech lokali użytkowych w budynku nr 9 w miejscowości Długołęka położonych na działce nr 18/7 , z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (biura) o powierzchni użytkowej:

1/ 13,80 m 2

2/ 12,10 m 2

3/ 25,40 m 2

 

wyjściowa stawka za 1 m 2 powierzchni użytkowej każdego lokalu wynosi:

1. 40,00 zł. netto + podatek VAT 23 %

2. kwota postąpienia 0,10 zł.

3. wadium 500 zł ( pięćset złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2019 r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce

w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 13 00 lub na konto PKO BP SA o/ Lidzbark Warmiński 04 1020 3541 0000 5802 0316 8804.

Umowa najmu na powyższe nieruchomości będzie zawarta na okres trzech lat .

  1. Najemca niezależnie od opłaty czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek podatku od nieruchomości za najem lokalu użytkowego .

  1. Najemca lokalu możne wziąć w najem miejsca postojowe dla samochodów

ciężarowych zgodnie z poniższymi warunkami:

minimalna ilość miejsc postojowych, które najemca może wziąć w najem

2 miejsca

stawka za 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego

200,00 zł + podatek VAT.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16

lub tel/fax 089 767 32-74 w.16

Lidzbark Warm. 19 sierpnia 2019r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz „Najładniejsze stoisko wystawiennicze”, które rozstrzygnięte zostaną podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych odbywających się 7 września w Pilniku – gmina Lidzbark Warmiński. Poniżej Regulaminy i karty zgłoszeń.

Continue reading

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 09.08.2019 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 09.08.2019 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450 ze zm.) i przyznał dotację:

Continue reading

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 12.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy  
w godzinach 9:30–13:00.

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim

  1. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

telefon: 89 512 54 84

Serdecznie zapraszamy

 

 

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen