ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 27.02.2019 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 26.02.2019 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450 ze zm.) i przyznał dotację:

Continue reading

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań gm. Lidzbark Warm. w 2019 roku z zakresu
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupeł-nienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/
oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach LUKS Karol Kraszewo

TAK

brak

 

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza kolejne edycje konkursów CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA – ESTETYCZNA WIEŚ 2019. Już od wielu lat konkursy mające na celu poprawę wizerunku wsi są organizowane na terenie gminy. Podejmowane przez mieszkańców inicjatywy i prace służące upiększeniu własnych posesji oraz obiektów użytku publicznego mają na celu poprawę estetyczności wsi.

Continue reading

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen