ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

Lidzbark Warmiński 04.06.2019r.

IOŚ.6840.3.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

Ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Rogóż.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 215/1, obręb Rogóż
o powierzchni 0,7000 ha, położona w pobliżu drogi krajowej nr 51. Działka w kształcie trójkąta ze śladami wydobywania kopalin. Obecnie użytkowana rolniczo. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 7 km. Księga wieczysta OL1L/00030825/8.

 

Cena wywoławcza 15.000,00 zł.  Wadium 1.500,00 zł.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 04.06.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
o powierzchni 1,0600 ha,  położona w zachodniej części wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 513. Działka w kształcie prostokąta, teren lekko  pofałdowany. Obecnie użytkowana rolniczo. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 7 km.  Księga wieczysta OL1L/00028558/8.

 

Cena wywoławcza 90.000,00 zł +23% VAT. Wadium 9.000,00 zł.

Poprzedni przetarg:  28.05.2019r.

Continue reading

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku Gminny Festyn Rodzinny. Impreza zorganizowana była również w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”. Organizatorami tego wydarzenia był Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Fundacja Arche.

Continue reading

W załączeniu przedstawiamy Państwu „Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

O tym skąd wziął się pomysł na Zielarską Wieś Blanki, o mocy ziół i ich zastosowaniu, w sobotę 25 maja br.  mogła dowiedzieć się grupa dziennikarzy,  która przybyła na wizytę  studyjną w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Celem projektu była promocja atrakcji turystycznych oraz potencjału gospodarczego Warmii.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen