ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

BIN.7150.3.2020.KG

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 03 lipca 2020r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczoną w najem położonych przy ul. Krasickiego 1 w  miejscowości Lidzbark Warmiński:

Continue reading

Gmina wiejska Lidzbark Warmiński kładzie duży nacisk na modernizację i remonty dróg lokalnych. Mimo, że jest gminą typowo rolniczą, bardzo rozległą i na swoim utrzymaniu ma około 700 km dróg gruntowych, co roku polepsza ich stan, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Continue reading

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna udzielana jest w:

  • Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od poniedziałku do piątku, pokój nr 101 w godz. 9.00 – 13.00,
  • Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 12.30.

Termin wizyty w Punktach  w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie należy ustalić pod numerem telefonu: 89 767 79 00 w godz. 8.00 – 14.00.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 25.06.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 200/2 o pow. 0,2946 ha, obręb Rogóż. Działka w kształcie prostokąta w centrum miejscowości Rogóż. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 6 km, sąsiaduje z zabudową usługową i mieszkaniową. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Nr 150/2020 z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wykazu obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gminy Lidzbark Warmiński, nieruchomość wpisano pod poz. 35 jako cmentarz rzymskokatolicki, XIX w., nr rejestru zabytków A-1806 z 12.01.1987 r.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen