ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów, oraz zwiększenia częstotliwości ich odbioru, co spowoduje zmianę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także przejścia na indywidualny system odbioru odpadów.

Continue reading

Dnia 31 grudnia 2019 r .  Urzad Gminy w Lidzbarku Warmińskim będzie czynny do godziny 12.00

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen