INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

 NA SPRZEDAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

Znak sprawy : IZP.2613.1.6.2023.PN                   Data : 13.05.2024r.

 

w  przetargu ofertowym

na sprzedaż grzejników elektrycznych, stanowiących własność  Gminy Lidzbark Warmiński, który odbył się w dniu 10.05.2024r.

 

wybrano ofertę:

 Numer 1 – I na grzejniki elektryczne o mocy 500 W:

 numer 1 z ceną 50,00 zł/ brutto (słownie : pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 2 z ceną 5,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 3 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 4 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 5 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 6 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 7 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 8 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 9 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 10 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 29 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 30 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 31 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 32 z ceną 50,00 zł/brutto( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 33 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

II na grzejniki elektryczne o mocy 1000 W:

numer 11 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 12 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 13 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 14 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 15 z ceną 50,00 zł/brutto( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 17 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 18 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 19 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

III na grzejniki elektryczne o mocy 1500 W:

numer 20 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 21 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 24 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 25 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 26 z ceną 50,00 zł/brutto( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

 IV na grzejniki elektryczne o mocy 2000 W :

numer 27 z ceną 50,00 zł/brutto ( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100),

numer 28 z ceną 50,00 zł/brutto( słownie:  pięćdziesiąt złotych, 00/100).

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email