PLAN
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
NA TERENIE
GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
W SEZONIE ZIMOWYM
2022/2023

I. Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Zasady przebiegu prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Plan opracowany został na potrzeby sprawnego prowadzenia akcji utrzymania zimowego dróg, przy jego sporządzaniu Urząd Gminy Lidzbark Warmiński brał pod uwagę przede wszystkim ilość sprzętu, dróg do utrzymania oraz ilość  posiadanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg.

  1. Podział na standardy i technologia zimowego utrzymania

Drogi na terenie Gminy Lidzbark Warmiński dzielą się na publiczne, wewnętrzne, ogólnodostępne i utrzymywane są w VI standardzie utrzymania dróg, oraz                           w standardzie interwencyjnym:

Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawiska śliskości zimowej
VI Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.

luźny – występuje

zajeżdżony – występuje

nabój śnieżny – występuje

zaspy – występują

W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu.

Wszelkie utrudnienia na drogach gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński oraz osób wyznaczonych do kontaktu:

Osoby do kontaktu
Kierownik Referatu Drogownictwa

Tomasz Mackiewicz

tel. 668 325 184
Kierownik warsztatu i robót drogowych

Mateusz Polak

tel. 696 485 325

 

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH W GMINIE LIDZBARK WARMIŃSKI

 

L.P

NOWY NUMER DROGI  

PRZEBIEG DROGI / ULICA

1 2 3
1 117001 N Kłusity kol. – Drwęca – dr. wojew. nr. 513
2 117002 N Kłusity kol. – Babiak
3 117003 N Babiak – Bugi
4 117004 N gr. gm. – dr. pow. nr. 1950 N (Kaszuny)
5 117005 N dr. wojew. nr. 513 – Workiejmy
6 117006 N dr. gm. nr. 117005 N – Runowo
7 117007 N dr. wojew. nr. 511 – Nowa Wieś Wielka – dr. pow. nr. 1414 N
8 117008 N Redy – dr. wojew. nr. 513
9 117009 N dr. pow. nr. 1412 N (Runowo) – Łaniewo
10 117010 N dr. gm. nr. 117011 N – Łaniewo
11 117011 N dr. gm. nr. 117012 N (Ignalin) – Bobrownik
12 117012 N Ignalin – Długołęka
13 117013 N Lauda – Długołęka – Bobrownik – dr. pow. nr. 1356 N
14 117014 N dr. pow. nr. 1412 N (Łaniewo) – Pomorowo – Miłogórze
15 117015 N dr. gm. nr. 117014 N (Miłogórze) – dr. pow. nr. 1416 N (Nowosady)
16 117016 N Lidzbark Warm. – Nowosady
17 117017 N Nowosady – dr. kraj. nr. 51
18 117018 N Stryjkowo – gr. gm.
19 117019 N Kraszewo – Jarandowo
20 117020 N Jarandowo – dr. pow. nr. 1533 N ( Suryty )
21 117021 N Wielochowo – Koniewo
22 117022 N dr. pow. nr. 1543 N (Koniewo) – Żytowo
23 117023 N dr. pow. nr. 1541 N (Kotowo) – gr.gm. (Samolubie)
24 117024 N dr. kraj. nr. 51 (Rogóż) – gr. gm. (Napraty)
25 117025 N dr. kraj. nr. 51 (Lidzbark Warm.) – Knipy – gr. gm. (Napraty)
26 117026 N dr. wojew. nr. 513 – Sarnowo
27 117027 N Sarnowo – dr. wojew. nr. 513
28 117028 N dr. wojew. nr. 513 ( Lidzbark Warm. ) – Świętnik – gr. gm. ( Czarny Kierz )
29 117029 N dr. pow. nr. 1535 N – Świętnik
30 117030 N Morawa – dr. kraj. nr. 51
31 117031 N Droga o numerach ewidencyjnych 3/5 i 16/40   (obręb Redy)
30 117032 N Droga o numerze ewidencyjnym 376/2 (obręb Rogóż)

 

W załączeniu mapa dróg gminnych publicznych, która dostępna jest również na stronie internetowej:

http://gminalidzbark.com/strona-glowna/mapa-sieci-drogowej-2/

 

III. UTRZYMYWANIE INTERWENCYJNE

Drogi nieuwzględnione w wykazie dróg gminnych do utrzymania zimowego będą odśnieżane interwencyjnie. Przypadki wystąpienia opadów śniegu, zawiei, zamieci, które spowodują trudności w przejezdności należy zgłaszać do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński pod numerem telefonu 89 767-32-74 wew. 27  oraz bezpośrednio do osób wyznaczonych: Kierownika Referatu Drogownictwa Tomasza Mackiewicza tel. 668-325-184 oraz Kierownika Warsztatu i Robót Drogowych Mateusza Polaka tel. 696-485-325.

 

Dokument do pobrania:

Plan zimowego utrzymania dróg projekt2

 

Print Friendly, PDF & Email