Wykaz numerów telefonów

 

Imię i nazwisko Stanowisko wew nr pok.
FABIAN ANDRUKAJTIS Wójt 55 30A
IRENEUSZ POPIEL Z-ca Wójta 66 30B
RYSZARD KIELAK Sekretarz Gminy 18 18
MAŁGORZATA SOBOLEWSKA  Skarbnik Gminy 49 49
 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretariat 30 30
Oświata i ochrona zdrowia 23 23
Sprawy organizacyjne i obsługa Rady Gminy 19 19
Ewidencja działalności gospodarczej. Zarządzanie kryzysowe i OC 24 24
Ewidencja ludności. Dowody Osobiste 50 24
Kadry 44 44
Informatyk urzędu 47 47
 

REFERAT FINANSOWY

Z-ca Skarbnika 48 48
KASA 20 20
Opłaty podatków, opłaty za odpady komunalne, windykacja os.fizyczne 41 41
Podatki i opłaty lokalne, windykacja  os. Prawne 42 42
Płace 43 43
Księgowość budżetowa 45 45
Księgowość budżetowa / oświaty 46 46
 

REFERAT DROGOWNICTWA

Kierownik 27 27
Utrzymanie dróg gminnych, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 27 27
 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

Kierownik 26 26
Gospodarka mieszkaniowa, roboty remontowo-budowlane 21 21
 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Kierownik 33 33
Zamówienia publiczne 34 34
Zamówienia publiczne, Fundusze  zewnętrzne 35 35
  22 22
 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Kierownik 25 25
Kultura i Promocja 22 22
Zespół projektowy “door to door” 23 23
 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI

Kierownik 32 32
Gospodarka odpadami, deklaracje na odbiór odpadów 36 36
Zezwolenia na wycięcie drzew, decyzje środowiskowe, oczyszczalnie 36 36
Gospodarka nieruchomościami 37 37
Zagospodarowanie przestrzenne 37 37
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik GOPS 10 10
Kierownik Działu Świadczeń 16 16
Asystent rodziny, pracownik socjalny 11 11
Pracownicy socjalni 12 12
Kadry, płace 13 13
Księgowość GOPS 14 14
Świadczenia i zasiłki rodzinne 15 15
Fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy 16 16
Pracownicy socjalni 17 17

 

Print Friendly, PDF & Email