Logotypy FE Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolita Polska, UE Europejski Fundusz Społeczny

Logotyp PFRON                                                                                                             Herb Gminy Lidzbark Warmiński

„Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Gmina Lidzbark Warmiński dnia 28.12.2020r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu „Łamiemy bariery”. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno zawodowej 80 osób z terenu gminy Lidzbark Warmiński poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door to door oraz likwidację barier architektonicznych budynku mieszkalnego w miejscowości Kochanówka.

W związku z powyższym Gmina Lidzbark Warmiński świadczy usługi indywidualnego transportu do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek prowadzących do aktywizacji społecznej czy placówek edukacyjnych. Z usługi transportowej mogą korzystać osoby niemobilne z powodu niepełnosprawności bądź z innej przyczyny.

Osoby korzystające z usługi transportu door to door mają prawo bezpłatnie zabrać ze sobą osobę towarzyszącą lub w przypadku osób niewidomych psa przewodnika.

Wsparcie mobilne mieszkańców jest realizowane na obszarze gminy, powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko mazurskiego oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza województwem na terenie kraju.

Zamówienia przejazdu można dokonać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 89 767 32 74 w.41 lub 530 298 519
  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11 100 Lidzbark Warmiński pokój 41
  • mailowo na adres gminalidzbark@pnet.pl wypełniając formularz zgłoszenia zamówienia na przewóz oraz oświadczenie użytkownika o spełnianiu kryteriów skorzystania z usługi transportu door to door
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11 100 Lidzbark Warmiński formularz pisma na stronie www.gminalidzbark.com
  • za pośrednictwem innych osób lub instytucji wspierających.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2021r. – 30.11.2022r.
OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU: 01.12.2022r. – 31.07.2025r.

Cele projektu:
– ułatwienie integracji społeczno – zawodowej 80 osób z terenu Gminy Lidzbark Warmiński poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door- to – door;
– likwidacja barier architektonicznych budynku mieszkalnego w miejscowości Kochanówka.

Efekty projektu:
– udostępnienie mobilności mieszkańców wymagających wsparcia z uwagi na trudności w samodzielnym poruszaniu się (objęcie wsparciem 80 osób);
– poprawa dostępności wielorodzinnego budynku w Kochanówce (przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych i zamontowanie windy platformowej.

Informacja o projekcie

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i niemobilnych mieszkańców gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, w 2020 r. wystąpiliśmy z wnioskiem konkursowym w ramach programu finansowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który został wysoko oceniony.

Wśród 150 wniosków w Polsce zakwalifikowanych do dofinansowania, gmina wiejska Lidzbark Warmiński była na 6 miejscu. W województwie warmińsko – mazurskim dofinansowanie otrzymały tylko 4 samorządy. Gmina Lidzbark Warmiński otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 509 403,60 zł.

W związku z tym, że komunikacja w gminie jest niewystarczająco dostosowana do potrzeb mieszkańców, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i niemobilnych z innego tytułu, wygranie tego konkursu można potraktować jako sukces. Realizowany projekt ,,Door to door,, uzupełni braki komunikacyjne. Mając na uwadze konieczność poprawy mobilności w gminie, jak również bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, podejmujemy wszelkie starania, by stan naszych dróg utrzymany był na wysokim poziomie i umożliwiał realizację tego typu przedsięwzięć.

Usługi transportowe skierowane są do mieszkańców gminy, osób niepełnosprawnych, niemobilnych, poruszających się na wózku inwalidzkim, niewidomych, w podeszłym wieku. Osób, które we własnym zakresie nie mogą dojechać do różnego rodzaju placówek, w tym: medycznych, urzędów, szkół, aktywizacji społeczno-zawodowej.

W ramach Projektu zakupiliśmy nowy pojazd Ford Transit Custom o wartości 156 tys. zł, który dostosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Mogliśmy zatrudnić asystenta odpowiedzialnego za koordynację Projektu, a przede wszystkim udzielającego bezpośredniego wsparcia jego uczestnikom zapewniając bezpieczeństwo przejazdu, oraz kierowcę posiadającego odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje do przewozu osób.

Ponadto w ramach Projektu sfinansowana zostanie likwidacja barier architektonicznych w wielorodzinnym budynku w Kochanówce. Zakupiona zostanie winda wewnętrzna i przeprowadzony zostanie remont klatki schodowej dostosowując warunki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ułatwiając im aktywizację społeczno- zawodową.

Projekt realizowany jest przy ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Naszym wspólnym celem jest, aby osoby potrzebujące pomocy miały rzeczywiste poczucie, że są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej. Dlatego też gmina podejmuje szereg innowacyjnych działań prospołecznych na rzecz mieszkańców m.in.: realizuje programy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Wspieraj Seniora, Narodowy Program Szczepień Ochronnych, świadczy usługi, w tym specjalistyczne, jak również realizuje zakres związany z funkcjonowaniem mieszkania chronionego.

Jestem przekonany, że wspólna realizacja również takiego programu jak „Door to door” usprawni życie naszych mieszkańców. Podkreślić należy, że usługi w ramach Projektu są bezpłatne i mogą korzystać z nich osoby bez względu na swoją sytuację ekonomiczną.

Działając na rzecz mieszkańców staram się odpowiadać na ich potrzeby, w tym społeczne, gdyż chcę by każdy mieszkaniec miał poczucie zainteresowania, szacunku, bezpieczeństwa oraz pewności, że nie pozostanie sam sobie w trudnej sytuacji. Jako włodarz pragnę mieć poczucie spełnienia obowiązku odpowiedzialności za swoich mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email