Gmina Lidzbark Warmiński to:

malownicze morenowe wzgórza,
cudownej wody jeziora pełne ryb,
lasy obfitujące w grzyby, jagody i zwierzynę leśną,
wijące się błękitną wstęgą rzeki Łyna, Symsarna i Elma,
śpiew ptaków, klangor żurawi i klekot bocianów,
wspaniałe czyste powietrze,
ciekawi ludzie kultywujący tradycje Warmii i Mazur
w malarstwie, rzeźbie i strojach ludowych.
A wszystko to znajduje się w pobliżu
pięknego zabytkowego miasta – Lidzbark Warmiński.
Jest to więc wymarzone miejsce na spędzenie urlopu
z dala od zgiełku miast i ludzi.

Warto tu przyjechać, zobaczyć,
odkryć na nowo i może… zostać na stałe?

Serdecznie zapraszam
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Fabian Andrukajtis

Herb Gminy Lidzbark WarmińskiKapliczki Warmińskie to niesamowicie urokliwe zabytki sakralne, oddające piękno Warmii. Ustanawiając godło herbu Gminy Lidzbark Warmiński, uznano, że najlepiej będzie reprezentować ją wizerunek kapliczki warmińskiej, zabytku na trwale wpisanego i kojarzonego z krajobrazem wiejskim dawnego biskupiego dominium. W gminie Lidzbark Warmiński występuje bardzo duża ilość tych zabytków, są one otaczane przez ludność wiejską ogromnym szacunkiem i opieką. Elementem wyróżniającym kapliczki Warmii spośród innych tego typu obiektów jest ich charakterystyczna architektura, wyrastająca z różnorodnego dziedzictwa kulturowego i zaszłości historycznych tego regionu.

Charakterystyka gminy
Gmina Lidzbark Warmiński położona jest w samym sercu historycznej Warmii, na pograniczu Pojezierza Mazurskiego i Wzniesienia Sępopolskiego. Leży w północnej części województwa warmińsko – mazurskiego około 50 km od stolicy województwa – Olsztyna. Jest największą gminą powiatu lidzbarskiego i stanowi aż 40,2% jego powierzchni. Okala obszar miasta Lidzbark Warmiński. Zajmuje powierzchnię około 371 km2 i liczy około 6 809 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 55 miejscowości i 40 sołectw.

Do największych miejscowości należą:
Rogóż – 625 mieszkańców
Kraszewo – 567 mieszkańców
Łaniewo – 380 mieszkańców
Runowo – 379 mieszkańców
Pilnik – 311 mieszkańców
Miłogórze – 324 mieszkańców

Miasto Lidzbark Warmiński powstało w miejscu, gdzie już w XIII w. znajdował się gród pogańskich Prusów – Lecbark, leżący nad rzekami Łyną i Symsarną. Po zdobyciu ziem Prusów przez Krzyżaków, przekazany został biskupowi warmińskiemu. W 1308 r. osada otrzymała prawa miejskie. Była ona stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich (ok. 1350 -1795). Miasto rozwijało się szybko i stało się najbogatszym i najpiękniejszym miastem Warmii. W latach 1466 – 1772 należało do Polski, do której wraz z Warmią powróciło w 1945r.

Bogactwo przyrodnicze
Niewątpliwym atutem turystycznym gminy jest brak przemysłu ciężkiego, a więc czysty ekologicznie teren. Gmina jest częścią „Zielonych Płuc Polski”. Tu można obcować z nieskazitelną przyrodą, zachwycać się malowniczymi krajobrazami, łowić ryby w jeziorach i rzekach, zbierać grzyby i jagody w kompleksach leśnych, czy polować na zwierzynę łowną (dzika, sarnę czy jelenia). Miłośnicy dzikich ptaków i zwierząt znajdą tu okazję do obserwacji rzadkich gatunków i fascynujących spotkań ze swobodnie żyjącymi przedstawicielami fauny.

Lasy w gminie stanowią 26 % obszaru. Największe ich skupiska występują w okolicach Łaniewa, Stryjkowa, Kochanówki, Miłogórza. Lasy te porastają w sosny, świerki, dęby, buki, olsze, graby i brzozy. Zamieszkiwane są przez wiele rzadkich gatunków ptaków i ssaków, np. krzyżodziób, żuraw, czapla, łabędź, cietrzew, bocian biały i czarny. Duży odsetek zwierzyny stanowi zwierzyna łowna, np. sarna, jeleń, łoś i daniel.

Rolnictwo
Gmina typowo rolnicza, o dość żyznych glebach, z dużą powierzchnią kompleksów leśnych a przy tym przestrzennie bardzo rozległą. Najważniejszą dziedziną rolnictwa, ze względu na dużą ilość użytków zielonych, jest hodowla bydła mlecznego, stąd też prężnie rozwijająca się dziedzina mleczarska i druga nazwa Warmii: „Kraina mlekiem płynąca”. Znaczący producenci mleka stosują nowoczesne i zaawansowane metody hodowli krów i produkcji mleka, dzięki czemu dziedzina ta stoi na bardzo wysokim poziomie. Oprócz hodowli bydła mlecznego, drugim ważnym kierunkiem produkcji rolnej jest produkcja roślinna opierająca się głównie na uprawie zbóż i kukurydzy.

W przypadku gruntów ornych dominują gleby średnie (IVa i IIIb klasy). Charakteryzują je niezbyt korzystne warunki fizjograficzne wynikające z większych spadków terenu, przez co często narażone są na erozję wodną. Dlatego też gleby te są okresowo za mokre lub za suche. Uzyskiwane plony należy uznać za średnie i uzależnione od ilości i rozkładu opadów. Na obszarze gminy położonych jest około 500 gospodarstw rolnych. Wiele z nich stanowią gospodarstwa o bardzo dużych perspektywach rozwoju.

Edukacja
Na terenie gminy znajdują się trzy szkoły podstawowe, trzy oddziały przedszkolne oraz trzy publiczne biblioteki. W osiemnastu wsiach funkcjonują świetlice wiejskie. Nasza gmina może poszczycić się także posiadaniem 3 hal sportowych zlokalizowanych przy szkołach w miejscowościach Kraszewo, Runowo i Rogóż, kompleksem boisk sportowych Orlik w Rogóżu, oraz kompleksem boisk sportowych w Pilniku.

Działalność kulturalna
Na terenie gminy działają małe i duże organizacje pozarządowe, które łączy wspólny cel – realizacja pasji, marzeń, chęć zmiany przestrzeni, zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczeństwa, wspólnoty. Prężnie rozwijają swoją działalność Koła Łowieckie oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Artystycznie rozwijają się zespoły ludowe: „Rogóżanie”, “Furman”, Zespół Pieśni i Tańca Ignalin, a także Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Lidzbark Warmiński. Działające czynnie od kilku lat Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia wystawiają swoje prace, rękodzieła ludowe, artystyczne, kulinarne na imprezach plenerowych. Szeroko pojęte życie kulturalne i sportowe rozwija się w oparciu o Gminne Centrum Kultury w Pilniku. Znajduje się tam sala widowiskowa oraz pracownie: malarstwa, rzeźby, muzyczna i taneczna. Pracownie te są w pełni wyposażone, a zajęcia tam prowadzone są przez fachową kadrę instruktorską. Na terenie Gminnego Centrum Kultury znajdują się także korty tenisowe, oraz boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

Print Friendly, PDF & Email