Logotyp Dobry Start 300 dla ucznia

Świadczenie „Dobry Start” dla ucznia

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane, dla osób zamieszkujących na terenie gminy Lidzbark Warmiński, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim – Dział Świadczeń pok. 23.

Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia 500+, wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać m. in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi.

Kiedy złożyć wniosek?

Najszybciej, bo już od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

Natomiast wnioski tradycyjne (zarówno osobiście jak i korespondencyjnie) dopiero od 1 sierpnia.

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Termin wypłaty świadczenia

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia?

Przewidujemy, że pytań o świadczenie „Dobry start” będzie zdecydowanie mniej, niż miało to miejsce np. przy 500+. Nowe świadczenie będzie przyznawane bez względu na kryterium dochodowe. Dzięki temu wnioski będą zdecydowanie prostsze, więc nie powinno być większych problemów z ich wypełnieniem. Oczywiście, w przypadku ewentualnych pytań mieszkańcy będą mogli liczyć na naszą pomoc.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Dobry start” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń pod numerem 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23.

MATERIAŁY INFORMACYJNE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca programu „Dobry start” – www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Print Friendly, PDF & Email