Referat Drogownictwa Kierownik Tomasz Mackiewicz tel. 897673274 w.26, t.mackiewicz@gminalidzbark.com
Stanowisko ds. administracyjno-drogowych Inspektor Alicja Marcinkiewicz Inspektor Alicja Marcinkiewicz tel. 89 767 32 74 wew. 27, a.marcinkiewicz@gminalidzbark.com
Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Kierownik Adrian Ficek tel. 89 767 32 74 wew. 25, tel. służbowy 530 308 468, a.ficek@gminalidzbark.com
Gospodarka komunalna Podinspektor Alan Ballo tel. 89 767 32 74 wew. 21, a.ballo@gminalidzbark.com 
Gospodarka lokalowa Podinspektor Izabela Drozd tel. 89 767 32 74 wew. 21, i.drozd@gminalidzbark.com
Referat Ochrony Środowiska i Nieruchomości Kierownik Agnieszka Żejmo tel. 89 767 32 74 wew. 32, tel. służbowy 664 951 889, a.zejmo@gminalidzbark.com
Ochrona środowiska | Zezwolenie na usuwanie drzew Podinspektor Aneta Tłoczkowska tel. 89 767 32 74 wew. 36, a.tłoczkowska@gminalidzbark.com
Gospodarka odpadami | deklaracje Podinspektor Paula Domeracka tel. 89 767 32 74 wew. 36, p.domeracka@gminalidzbark.com
Gospodarka nieruchomościami Podinspektor Joanna Kamińska tel. 89 767 32 74 wew. 37, j.kaminska@gminalidzbark.com
Gospodarka przestrzenna Starszy Inspektor Urszula Salwa tel. 89 767 32 74 wew. 37, u.salwa@gminalidzbark.com
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych Kierownik | Zamówienia publiczne | Fundusze zewnętrzne | Współpraca z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Dębicka tel. 89 767 32 74 wew. 33, tel. służbowy 664 009 728, a.debicka@gminalidzbark.com
Zamówienia publiczne | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | Fundusze zewnętrzne Podinspektor Justyna Szumczyk tel. 89 767 32 74 wew. 35, j.szumczyk@gminalidzbark.com
Zamówienia publiczne | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | Fundusze zewnętrzne Podinspektor Kamila Górecka tel. 89 767 32 74 wew. 35, k.gorecka@gminalidzbark.com
Zamówienia publiczne Starszy Inspektor Anna Krynicka tel. 89 767 32 74 wew. 34, a.krynicka@gminalidzbark.com
Referat Kultury, Promocji, Sportu i  Spraw Społecznych Kierownik Paweł Sadowski tel. 89 767 32 74 wew. 25, p.sadowski@gminalidzbark.com
Promocja gminy Starszy Inspektor Joanna Gowkielewicz tel. 89 767 32 74 wew. 22, promocja@gminalidzbark.com
Zespół projektowy "door to door" Natalia Pałka | Kierowca  Mateusz Polak tel. 89 767 32 74 wew. 70, tel. służbowy 530 298 519, n.palka@gminalidzbark.com
Referat Organizacyjny  Sekretarz Gminy Ryszard Kielak tel. 89 767 32 74 wew. 18, tel. służbowy 604 908 733, r.kielak@gminalidzbark.com
Oświata Inspektor Joanna Kiersnowska tel. 89 767 32 74 wew. 23, j.kiersnowska@gminalidzbark.com
Sprawy organizacyjne i obsługa Rady Gminy Inspektor Iwona Stępień tel. 89 767 32 74 wew. 19, i.stepien@gminalidzbark.com
Ewidencja działalności gospodarczej | Zarządzanie kryzysowe Inspektor Radosław Krajewski tel. 89 767 32 74 wew. 24, r.krajewski@gminalidzbark.com
Ewidencja ludności Dowody Osobiste Starszy Inspektor Renata Borkowska tel. 89 767 32 74 wew. 50, r.borkowska@gminalidzbark.com
Informatyk Robert Gobis tel. 89 767 32 74 wew. 47, robert.gobis@gminalidzbark.com
Informatyk Andrzej Góralewski tel. 89 767 32 74 wew. 47, a.goralewski@gminalidzbark.com
Referat Finansowy  Skarbnik Gminy Małgorzata Sobolewska tel. 89 767 32 74 wew. 49, tel. służbowy 666 846 317, m.sobolewska@gminalidzbark.com
Księgowość budżetowa | Zastępca Skarbnika Dorota Licznerska tel. 89 767 32 74 wew. 48, d.licznerska@gminalidzbark.com
Kasa Urzędu Starszy Inspektor Danuta Szumigalska tel. 89 767 32 74 wew. 20, d.szumigalska@gminalidzbark.com
Księgowość budżetowa Starszy Inspektor Kamila Skonieczna tel. 89 767 32 74 wew. 46, k.skonieczna@gminalidzbark.com
Księgowość budżetowa szkół Starszy Inspektor Agnieszka Mikulak tel. 89 767 32 74 wew. 45, a.mikulak@gminalidzbark.com
Windykacja podatków od osób fizycznych Inspektor Monika Steć – Mulańska tel. 89 767 32 74 wew. 41, m.stec@gminalidzbark.com
Windykacja opłat z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi | Zwrot podatku akcyzowego Inspektor Izabela Pastuch tel. 89 767 32 74 wew. 41, i.pastuch@gminalidzbark.com
Wymiar podatków od osób fizycznych | Podatek od środków transportowych Starszy Inspektor Danuta Gajdamowicz tel. 89 767 32 74 wew. 42, d.gajdamowicz@gminalidzbark.com
Wymiar i windykacja podatków od osób prawnych | Zwrot podatku akcyzowego Inspektor Adriana Zaborowska tel. 89 767 32 74 wew. 42, a.zaborowska@gminalidzbark.com
Płace Inspektor Anna Kufieta tel. 89 767 32 74 wew. 43, a.kufieta@gminalidzbark.com
Kadry Starszy Inspektor Kinga Suchomska tel. 89 767 32 74 wew. 44, k.suchomska@gminalidzbark.com
Print Friendly, PDF & Email