Gmina Rhede (Ems)

Herb Niemieckiej Gminy Rhede (Ems)

10 października 2012 r.
– Umowa partnerska o współpracy pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński – Polska a Gminą Rhede (Ems) – Niemcy

Strony zobowiązują się do:

  1. Wzajemnego poznawania i rozwijania współpracy na zasadzie równości i zaufania.
  2. Wymiany doświadczeń i współpracy w takich dziedzinach jak: gospodarka, kultura i zachowanie tradycji, oświata, sport, turystyka, administracja publiczna, itp.
  3. Pogłębiania wzajemnych kontaktów mieszkańców obu gmin poprzez:
    • prezentacje dorobku kulturowego obu regionów
    • wymianę uczniów i młodzieży
  4. Wspierania inicjatyw na różnych płaszczyznach, służących rozwojowi i umacnianiu partnerskich stosunków pomiędzy obiema gminami.
  5. Współpracy w innych wspólnie ustalonych dziedzinach.

01.06.-04.06.2011 r. – Wizyta gości niemieckich z Gminy Rhede (Ems)

W dniach od 01 do 04 czerwca 2011 r. gościliśmy przedstawicieli Gminy Rhede (Ems): Burmistrza Rhede (Ems) Pana Gerharda Conens, radnego Pana Wilhelma Santen oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Kulturowo – Ojczyźnianego Pana Dietera Meyer. Niemieccy goście podczas wizyty podziwiali malownicze tereny Gminy Lidzbark Warmiński, zabytki m.in. kościół pod wezwaniem św. Barbary w Rogóżu, Zamek Biskupów Warmińskich a także przedsiębiorstwa, gospodarstwo rolne i Zespół Szkół w Rogóżu wraz z kompleksem boisk sportowych Orlik. Podczas wizyty wzięli udział w obchodach Powiatowego Dnia OSP w Rogóżu.

Głównym celem wizyty było lepsze poznanie się przyszłych partnerów oraz poznanie oczekiwań i warunków ewentualnej współpracy. Podsumowanie wizyty wygląda obiecująco. Włodarze Gmin dążą do pozyskania partnera aby wymieniać się doświadczeniami w takich dziedzinach jak: gospodarka, kultura, oświata, czy administracja publiczna jak również wspierać inicjatywy na różnych płaszczyznach, służące rozwojowi i umacnianiu partnerskich stosunków pomiędzy obiema gminami. Zatem wszystko jeszcze przed nami. Może już w najbliższym czasie Gminie uda się pozyskać pierwszego zagranicznego partnera.

09.10.-10.10.2012 r. – Wizyta delegacji Gminy Lidzbark Warmiński w Rhede (Ems)

W dniach 09 i 10 października 2012 roku czternastoosobowa delegacja z Gminy Lidzbark Warmiński tj. przedstawiciele Urzędu Gminy i licznie reprezentowana Rada Gminy, przebywała w Gminie Rhede w powiecie Emsland. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński a Gminą Rhede (Ems) na poziomie samorządowym. Uroczystego podpisania umowy dokonali Burmistrz Rhede – Gerhard Conens i Wójt Gminy Lidzbark Warmiński. Jest to pierwsza umowa partnerska Gminy Lidzbark Warmiński.

W swoich mowach powitalnych partnerzy podkreślali potrzebę wspólnych kontaktów i przyjaźni polsko-niemieckiej w zjednoczonej Europie.

Wagę uroczystości podkreśliła obecność wieloletniego starosty powiatu Emsland Hermanna Broeringa, przyjaciela Warmii, odznaczonego przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacka Protasa, Orderem Zasługi dla Warmii i Mazur. – „Bardzo pragnąłem aby wszystkie gminy lidzbarskie miały swojego partnera. Wasza Gmina jest koroną, uwieńczeniem naszego partnerstwa. Cieszę się, że ta idea się zamyka i teraz już wszyscy razem pełna parą możemy iść do przodu. Nasze regiony są bardzo podobne, są to regiony głównie rolnicze, przechodziły trudną historię, dążą do tego aby żyło się wszystkim dostatniej i lepiej. Będziemy starali się aby ograniczyć bezrobocie, chcemy wykorzystać nasze walory, piękne tereny, dużo zieleni i lasów- to nasze dobro musimy je wykorzystać. Ale przede wszystkim stawiamy na młodzież, bez której oczywiście nic nie zrobimy. Przyszłość naszych narodów jest w rękach młodzieży” – powiedział Pan Herman Brӧring.

Wójt Gminy przedstawił historię rozpoczęcia współpracy i podziękował dla byłego Starosty Hermana Broeringa za spełnienie deklaracji złożonych w lipcu 2011r. odnośnie znalezienia dla Gminy Lidzbark Warmiński wspaniałego partnera. Wspomniał, że pierwsza partnerska umowa podpisana została w 2004 r. przez ówczesnego starostę lidzbarskiego, a dzisiaj Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Jacka Protasa, który wspólnie z Panem Hermanem dążyli do tego aby wszystkie samorządy z powiatu lidzbarskiego miały niemieckich partnerów z powiatu Emsland.

„Dzisiaj jesteśmy Gminą, która zamyka krąg samorządów powiatu lidzbarskiego współpracujących z samorządami powiatu Emsland. Ten dzień, 10 października zamyka rozpoczęty proces, ale otwiera nowe możliwości dla całej społeczności naszej Gminy” – powiedział Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Artur Jankowski.
Szczególne podziękowania przekazał Wójt Gminy nowemu partnerowi Burmistrzowi Gerhardowi Conens za zaproszenie tak licznej grupy i tak ciepłe przyjęcie jakie zostało przygotowane.

Podczas uroczystej sesji Wójt Gminy przedstawił wizerunek oraz walory przyrodnicze i turystyczne gminy Lidzbark Warmiński – gminy, która jest nazywana Perłą Warmii.
Podczas pobytu cała delegacja Gminy Lidzbark Warmiński zwiedziła gospodarstwo rolne Specker-Dünhöft. Duże wrażenie wywarła na wszystkich technologia pozyskiwania mleka oraz cały zmechanizowany system opieki nad zwierzętami. Uzyskane informacje z pewnością przełożą się na rozwój rolnictwa w naszym regionie.

Delegacja zwiedziła także centrum budowlane „Ems-Dollart” w Rhede gdzie miała możliwość poznać strategie kompleksowej obsługi klienta. Zwiedzane centrum to nowa idea gdzie klient od architektury do wyposażenia domu może załatwić sprawy a między czasie skorzystać z usług gastronomicznych siłowni czy sauny. Szczególne zainteresowanie wzbudził krótki czas realizacji inwestycji budowlanej tj. 4 miesięcy, licząc od momentu projektu do otrzymania klucza do domu, gdzie wszystkie formalności można załatwić w jednym miejscu.

Delegacja zwiedziła także niemiecką gminną szkołę. Podczas tak krótkiej wizyty padły już pierwsze deklaracje i chęci współpracy na szczeblu oświatowym. Szlaki w tym obszarze zostały już „przetarte” a dalsza inicjatywa zależy od Dyrektorów Szkół.
Pomimo tak krótkiego czasu, bardzo intensywnie spędzonego, dostarczono nam wiele wrażeń i przemyśleń, wróciliśmy bogatsi w doświadczenia.

28.06. – 01.07.2013 r. – Wizyta gości Niemieckich z Gminy Rhede (Ems)

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. gościliśmy 18 osobową delegację z Gminy Rhede (Ems) na czele z burmistrzem Gerhardem Conens oraz radnymi. Również, aby nawiązać współpracę przybył dyrektor szkoły Pan Hermann Wilkens, przewodniczący Stowarzyszenia Kulturowo-Ojczyźnianego Rhede Pan Dieter Meyer, a także przedstawiciel gminy ds. promocji i współpracy międzynarodowej oraz straży pożarnej i klubu sportowego.

Niemieccy goście podczas wizyty podziwiali malownicze tereny Gminy Lidzbark Warmiński, zabytki m.in. kościół pod wezwaniem św. Barbary w Rogóżu, a także Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Kraszewie, Zespół Szkół w Rogóżu wraz z kompleksem boisk sportowych Orlik. Podczas wizyty wzięli udział Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Seniorada 2013” w Rogóżu.

Celem wizyty było pogłębienie współpracy partnerskiej obu Gmin, większe poznanie wzajemnych oczekiwań jak i rozmowy na tematy wiążące się z dalszą współpracą. W sobotę 29.06.2013 w GOKiS W Pilniku odbyło się spotkanie delegacji niemieckiej z radnymi gminy, podczas którego w formie prezentacji przedstawiono działania Gminy Lidzbark Warmiński oraz istniejących na jej terenie organizacji pozarządowych, pokazując jak wiele projektów jest realizowanych. Tym samym stowarzyszenia wystawiając swoje rękodzieła miały okazję zaprezentowania swojej działalności. Na zakończenie spotkania Gmina Rhede podarowała drzewko owocowe, które ma symbolizować owocną i na stale zakorzenioną w nasze społeczności współpracę. Następnym punktem wizyty było odwiedzenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kraszewie. Panie Dyrektorki, Beata Domarecka oraz Ewa Piasecka oprowadziły wszystkich po obiektach szkolnych, omawiając ich działanie oraz osiągnięcia. Pomiędzy dyrektorami placówek oświaty odbyły się dyskusje, mówiące o chęci współpracy, która ma przynieść wiele korzyści dla rozwoju dzieci.

W trakcie wizyty zaplanowano degustację potraw warmińskich, które są nieodłącznym elementem naszego wspaniałego regionu. Przygotowanie i wspaniałe przyjęcie gości niemieckich wzięły na swoje barki Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Babiaku wraz z Panią Sołtys Anną Czeryba. Swoją pracą oraz talentem kulinarnym Panie z Babiaku potwierdziły, że polskie domowe jedzenie jest najlepsze na świecie.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Blankach, podczas której odbyły się warsztaty zielarskie przygotowane przez Panią Sołtys Lucję Kuczyńską oraz Annę Pacanowską. Grupa „Babki Zielarki” w trakcie godzinnego warsztatu zielarskiego przedstawiła delegacji Niemców rys historyczny wsi Blanki, zapoznały z rosnącymi na naszych terenach ziołami, a następnie pokazały jakie właściwości lecznicze maja poszczególne rośliny. Odbyły się także instruktażowe warsztaty przygotowania nalewek leczniczych pod okiem Anny Pacanowskiej. Ważnym punktem pobytu delegacji Niemieckiej było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Rogóż reprezentowanego przez Pana Tadeusza Staszewskiego a Stowarzyszeniem Kulturowo-Ojczyźnianym Rhede na czele z Panem Dieterem Meyer. Zarówno strona Polska jak i Niemiecka w związku z zawarciem porozumienia, zobowiązała się do rozwijania współpracy, wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, oraz realizacji wszelkich zamierzonych celów. Uroczyste podpisanie umów odbyło się 30 czerwca 2013 r. w Rogóżu.

Podsumowanie wizyty wygląda obiecująco. Przedstawiciele obu Gmin dążą do owocnej współpracy zarówno na płaszczyźnie gospodarki, kultury czy oświaty, które mają służyć rozwojowi i umacnianiu partnerskich stosunków pomiędzy obiema gminami.

Serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania należy złożyć dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński, którzy goszcząc delegację niemiecką oraz wspólnie uczestnicząc w zabawie podczas „Seniorady” w Rogóżu, pokazali jak wspaniała potrafi okazać się polska gościnność oraz życzliwość.

19-22.09.2014 r. – Wizyta przedstawicieli gminy Lidzbark Warmiński w partnerskiej gminie Rhede (Ems) w Niemczech

W dniach 19-22.09.2014 miał miejsce wyjazd delegacji gminy Lidzbark Warmiński do partnerskiej gminy Rhede (Ems) w Niemczech. Celem spotkania było omówienie szczegółów współpracy, podjęcia dalszych planów jak również promocja naszego regionu.

Do uczestników wyjazdu należeli: Ks. Ingo Michał Czaja, przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż z prezesem, a zarazem Przewodniczącym Rady Gminy Panem Tadeuszem Staszewskim, Przewodniczący Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim Pan Gerard Wichowski, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Babiaku, przedstawiciele gminnych placówek oświatowych, oraz sołtysi i przedstawiciele rolnictwa z gminy Lidzbark Warmiński.
Podczas czterodniowego pobytu, niemieccy partnerzy umożliwili naszej delegacji wdrożenie się w problematykę i sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Rhede (Ems). Zapoznani zostali również z historią i bogactwem życia kulturalnego oraz poziomem oświaty.

Wizytę koordynował burmistrz Rhede (Ems) Pan Gerhard Conens, przy współpracy z reprezentantami różnego rodzaju stowarzyszeń i firm niemieckich. Podczas wyjazdu przedstawiciele gminy Lidzbark Warmiński mieli sposobność zwiedzenia Zespołu Szkół oraz Centrum Sportu w Gminie Rhede (Ems), firmy Emslandfrisch Geflügel w Haren, jak również zwiedzenia wystawy dawnego rzemiosła w Rhede (Ems). W poszczególnych dniach mieszkańcy naszej gminy spotkali się m.in.: z przedstawicielami Regionu Gospodarczego „Ems-Achse” i członkami Stowarzyszenia Kulturowego współpracującego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż.

Ciekawym punktem pobytu w gminie partnerskiej była możliwość udziału w tradycjonalnym Jarmarku „Konia”, którego tradycja sięga 1231 roku. Podczas dwudniowych obchodów odbyły się pokazy rodeo, zorganizowano targowisko na którym możliwe było zakupienie żywego inwentarza, pokazy sztuki kowalstwa oraz liczne atrakcje. Uliczki Rhede wypełniły się atrakcjami dla dzieci oraz barwnymi kramami i straganami, na których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas trwającego Jarmarku „Konia” obecni byli również holenderscy przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego, cieszący się znacznym poparciem, witani z entuzjazmem. Władze gmin Rhede (Ems) i gminy Lidzbark Warmiński miały możliwość wymiany spostrzeżeń i opinii z obecnymi parlamentarzystami podczas spotkania zorganizowanego w Centrum Sportu, gdzie miały miejsce obchody związane z jarmarkiem.

W trakcie wyjazdu reprezentacje obu gmin złożyły wizytę w holenderskiej gminie Bellingwede będącej partnerską gminą niemieckich gospodarzy. Na miejscu zostali powitani przez Burmistrza w osobie Pani Snijder Janneke. Podczas krótkiego pobytu w Holandii mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński zostali zapoznani z historią oraz specyfiką miejsca. Oprowadzeni uliczkami niewielkiej miejscowości trafili do muzeum związanego z miejscem spotkania, dawniej będącego terenami zalewanymi otaczanymi wałami ochronnymi.

W niedzielny poranek wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli możliwość udziału we Mszy Świętej celebrowanej przez Ks. Fischera przy koncelebrze Ks. Michała Ingo Czaji. Po Mszy nastąpiło uroczyste przekazanie na ręce pana Burmistrza symbolicznego drzewka. Podarowana przez Wójta sadzonka dębu będąca zarazem dębem papieskim jest oznaką trwałej i wzrastającej sąsiedzkiej współpracy.

Najistotniejszym z punktu widzenia dalszej współpracy międzygminnej, było podpisanie porozumienia międzyszkolnego. Umowa zawarta pomiędzy szkołą w Rhede (Ems) i Publiczną Szkołą Podstawową im. Karola Wojtyły w Kraszewie, otworzyła drogę do działania na szczeblu międzynarodowym. Podstawą do działania będą prowadzone wymiany szkolne oraz wspieranie w różnego rodzaju przedsięwzięciach, także w dziedzinie sportu i rekreacji.

Wójt Gminy dziękuje wszystkim uczestnikom wyjazdu, którzy swoją obecnością wspierali innych członków drużyny. Wymieniając swoje doświadczenie z mieszkańcami gminy partnerskiej wzbogacili naszą gminę o nowe wizje i plany do podejmowania dalszych kroków ku tworzeniu lepszego wizerunku naszego regionu. Słowa podziękowania kieruje również do gospodarzy, którzy z wielkim entuzjazmem i w rodzinnej atmosferze powitali nas w Rhede (Ems). Tegoroczny wyjazd, jak również wcześniejsze spotkania sprawiają, iż współpraca międzynarodowa zacieśnia się, a chęć do działania wzrasta, widoczna w stawianiu nowych kroków i podejmowaniu nowych wyzwań.

22.05.-25.05.2015 r. – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Lingen (Niemcy)

Już po raz drugi dzieci ze szkół Gminy Lidzbark Warmiński miały możliwość uczestniczyć w Zielonoświątkowym Turnieju Piłki Nożnej w Lingen (Niemcy).

Pierwszym celem na mapie naszej podróży był kompleks Autostadt położony w centrum miasta Wolfsburg. Połączenie historii z nowoczesną technologią oraz architekturą wywarło ogromne wrażenie na zwiedzających. Mieliśmy możliwość zapoznania się z cząstką światowej motoryzacji. Żadne opisy i relacje słowne nigdy nie oddadzą tego co przeżyliśmy i widzieliśmy na własne oczy.

Marki takie jak Bugatti, Audi, VW, Lamborghini, Porsche to kwintesencja postępu technicznego i technologicznego naszej cywilizacji. Tylko kilka minut na przejście na drugą stronę ulicy i…jesteśmy na stadionie piłkarskim wicelidera jednej z najlepszych lig światowego futbolu VFL Wolfsburg. Półtorej godziny zwiedzania dało nam obraz jak wygląda dzień drużyny piłkarskiej, która tydzień po naszej wizycie będzie rywalizowała z Borussią Dortmund o Puchar Niemiec. Poczuliśmy zapach światowego futbolu.
A jeszcze na dodatek mogliśmy skorzystać z testów piłkarskich w kompleksie sportowym Fussball Welt. Każda próba sprawnościowa była rejestrowana w formie elektronicznej i dostępna do przeanalizowania na stronie internetowej. Późnym wieczorem dotarliśmy do Lingen.

Następny dzień zaczął się od pobytu na basenie oraz zwiedzania miasta. Kulminacyjnym punktem były zakupy w sklepie z artykułami sportowymi, na które mieliśmy 10 proc. zniżki. W niedzielę zaczęły się emocje sportowe. W grupie mieliśmy 6 zespołów: VFB Leverkusen, Olimpia Laxten, Błękitni Orneta, VV Jonatan Zeist, SC Wiedenbruck, Clusorth Bramhar. Niestety nie udało się wygrać z żadnym z zespołów. Zabrakło szczęścia no i wiary w sukces. Pocieszającym może być fakt, że w wice mistrzem czyli VFB Leverkusen przegraliśmy 0:2 gdzie inne drużyny traciły więcej bramek.

Wyjazd dzieci wraz z opiekunami możliwy był dzięki osobistemu zaangażowaniu Wójta Gminy Pana Fabiana Andrukajtisa, Pani Agnieszki Rasińskiej oraz Pana Dariusza Staszkiewicza i Pana Pawła Wasilewskiego.

Skład drużyny: Kamil Ślęzak, Konrad Wiciński, Paweł Graczyk, Kacper Staroń, Michał Jasinowicz, Adam Witas, Kewin Miecznikowski, Jakub Pleskot, Jakub Wójtowicz
Opiekunowie: Elżbieta Bańka, Krzysztof Syrewicz.

Autor tekstu i zdjęć: K. Syrewicz

04.09. – 07.09.2015 r. – Wizyta delegacji niemieckiej z partnerskiej Gminy Rhede (Ems)

Po raz trzeci Gmina Lidzbark Warmiński gościła niemiecką delegację z partnerskiej Gminy Rhede (Ems) na czele z Burmistrzem Gerhardem Conens. W skład delegacji weszli także radni, przedstawiciel Rady Doradców Seniorów, rolnicy, właściciel firmy rolniczej oraz pełnomocnik ds. współpracy Powiatu Emsland.

Z uwagi na duże zainteresowanie sprawami dot. rolnictwa niemieccy goście zwiedzili firmę Polmlek w Lidzbarku Warmińskim, gdzie zapoznali się z jej działalnością oraz mogli spróbować wyrobów grupy Polmlek: serów, jogurtów i innych przysmaków mlecznych. Delegacja miała możliwość nawiązania kontaktu z firmą Agrochem w Dobrym Mieście, która współpracuje z rolnikami z Gminy Lidzbark Warmiński poprzez sprzedaż nawozów mineralnych NPK bezpośrednio do gospodarstw rolnych. Zwiedzili także pochodzący z XVI wieku pałac, wraz z parkiem i przyległym folwarkiem w Galinach.

Naleśniki z pokrzywą, żeberka w sosie brzoskwiniowym, szynka z dzika, karkówka ze śliwkami, nalewki „Babskie łzy” i „Babki zielarki”, wiśniówka oraz miętówka to niektóre tylko przysmaki jakie mogli spróbować niemieccy goście podczas prezentacji zielarskiej we wsi Blanki przygotowanej przez Stowarzyszenie „Babki Zielarki”.

W niedzielę delegacja uczestniczyła we mszy dożynkowej w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie, a następnie brała udział w uroczystościach dożynkowych. – Jesteśmy pod dużym wrażeniem jak docenia się u Was pracę rolnika, jest to bardzo ciężka praca. W Niemczech nie ma takiej tradycji Święta Plonów. Jesteśmy zachwyceni organizacją, zaangażowaniem społeczności i prezentacją stoisk wystawienniczych – powiedział Gerhard Conens Burmistrz Gminy Rhede.
Delegacja z Gminy Rhede zwiedziała także Termy Warmińskie oraz Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim.

Podczas spotkań doszło do wymiany spostrzeżeń w takich dziedzinach jak: gospodarka, kultura, oświata, turystyka, czy administracja publiczna.
– Ważnym z punktu widzenia współpracy międzygminnej jest podpisane porozumienie międzyszkolne, do którego doszło 21 września 2014 r. pomiędzy szkołą w Rhede a Publiczną Szkołą Podstawową im. Karola Wojtyły w Kraszewie. Partnerstwo szkół opierać się musi na komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami z obu szkół. Dlatego ważne są „żywe wymiany” między szkołami, do których zmierzamy. Dzięki partnerstwu uczniowie będą zdobywać ważne w dzisiejszym świecie umiejętności, wiedzę i budować postawę otwartości i odpowiedzialności. Będą rozwijać kreatywność, pomysłowość, ale co najważniejsze, będą integrować się i wytworzy się między nimi przyjaźni, czasami nawet na całe życie. Wymiana uczniów to także skuteczne nauczanie języków obcych i kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Współpraca międzyszkolna podniesie jakość pracy obu placówek. Dlatego zależy nam aby wymianę uczniów pomiędzy szkołami rozpocząć już w przyszłym roku – powiedział Fabian Andrukajtis Wójt Gminy Lidzbark Warmiński. Jak wynikało z rozmów z Burmistrzem Gerardem Conens jest to także priorytet we współpracy między gminnej dla Gminy Rhede.

17-20.06.2016 r. – Wizyta przedstawicieli gminy Lidzbark Warmiński w partnerskiej gminie Rhede (Ems) w Niemczech

To już kolejna wizyta przedstawicieli Gminy Lidzbark Warmiński w partnerskiej gminie Rhede w powiecie Emsland. Delegacja na czele z Wójtem Gminy Fabianem Andrukajtis, radnymi, sołtysami i przedstawicielem rolników w dniach 17.06. – 20.06.2016 r. miała możliwość poznać środowisko swoich przyjaciół z Niemiec. Planowany program spotkania okazał się bardzo ciekawy i zróżnicowany. Zwiedzano m.in. firmę Janssen KG, która posiada bardzo dużo różnego sprzętu rolniczego i prowadzi działalność usługową. Dzięki tej wizycie delegacja mogła się także zapoznać jak wytwarza się prąd poprzez wybudowaną w gospodarstwie biogazownię.

Ze względu na bliskie położenie Gminy Rhede (Ems) z Holandią zorganizowano wycieczkę rowerową wspólnie z gośćmi z holenderskiej Gminy Bellingwedde, podczas której zwiedzono Twierdzę Bourtange, która w 1593 r. powstała w celu kontroli jedynej drogi pomiędzy Niemcami a Groningen, w tym czasie okupowanej przez Hiszpanów. Kolejnym przystankiem był Westerwolde rijgt tj. ogród, w którym oprócz różnorodnej roślinności prezentowana jest ceramika i szkło, malarstwo artystyczne, czy wyroby rzemieślnicze. Warto dodać, że na jednej trasie rowerowej założono 21 takich ogrodów. Miejsce te stało się inspiracją do wprowadzenia takiej atrakcji turystycznej w naszym regionie.

W trakcie wizyty w Holandii na specjalne zaproszenie holenderskiego rolnika część delegacji odwiedziła prowadzone przez niego gospodarstwo rolne. Przy okazji tej wizyty nasi rolnicy mogli zaobserwować sprzęt i dowiedzieć się w jaki sposób uprawiane są zboża i ziemniaki. Dzięki ożywionej dyskusji w przyszłym czasie będziemy gościć u nas zaprzyjaźnionego gospodarza, aby mógł poznać i porównać metody uprawy roli w Polsce a także wymienić się spostrzeżeniami.

W niedzielę delegacja wzięła udział we mszy św. w kościele Św. Mikołaja, który obchodził swoje 100 –lecie oraz zwiedziła Miejsce Pamięci w Esterwegen. Obóz Esterwegen był największym i najbardziej znanym obozem koncentracyjnym kompleksu obozów z regionu Emsland. Został utworzony latem 1933 roku. Więźniowie byli wykorzystywani w pierwszych latach do bardzo ciężkiej pracy rolnej na okolicznych bagnach. W trakcie wojny pracowali niewolniczo również w przemyśle zbrojeniowym Niemiec. W obozie przebywali także Polacy. Podczas zwiedzania delegacja dowiedziała się, że w regionie Emsland między 1933 a 1945 r. powstało aż 15 różnych obozów. Były to obozy: koncentracyjne, karne, wojskowe i jenieckie.

Największe jednak wrażenie na delegacji zrobiła założona w 1795 r. stocznia Meyer’a w Papenburg‘u w Dolnej Saksonii, która buduje luksusowe statki pasażerskie. Stocznia zatrudnia około 2600 pracowników. Posiada dwa suche doki – pierwszy, o długości 370 m, szerokości 101 m i 60 m wysokości oddany do użytku w roku 1987, a następnie wydłużony o 100 m w 1991; drugi wybudowany w roku 2000. Oba doki są zadaszone i należą do największych na świecie. Dzięki lokalizacji na rzece Ems, 36 km od jej ujścia do zatoki Dollart, po każdym wodowaniu statek przebywa ten dystans rzeką, co za każdym razem przyciąga tysiące widzów. Podczas rozmów dowiedzieliśmy się, że część sekcji i bloków na statki wycieczkowe (głównie tych, jeśli chodzi o konstrukcję stalową, najtrudniejszych w wykonaniu – dziobowych i rufowych) budowane są przez polskie firmy i stocznie, a następnie przetransportowywane są właśnie do stoczni Meyer’a w Papenburg‘u. Prace wykonywane były również w przypadku tych najbardziej znanych i efektownych jednostek, jak statki Disney Cruise Line albo Celebrity Eclipse.

W czasie wizyty prowadzono rozmowy z nowym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rhede (Ems) odnośnie przyszłej wymiany uczniów.

Podsumowując wizytę możemy śmiało stwierdzić, że wyjazd zacieśnił więzi obu gmin partnerskich a dyskusje na temat wspólnych zamierzeń w zakresie kultury, sportu, rolnictwa i oświaty będą skutkować podjęciem nowych przedsięwzięć w kolejnych latach.

16.06. – 19.06.2017 r. – Wizyta delegacji niemieckiej z partnerskiej Gminy Rhede (Ems)

W dniach 16-19.06.2017r. Gmina Lidzbark Warmiński po raz kolejny gościła delegację z partnerskiej Gminy Rhede (Ems) z Niemiec na czele z Burmistrzem Gerhardem Conens. W skład delegacji weszli także przedstawiciele Rady. Goście zakwaterowani byli, w gospodarstwie agroturystycznym w Wielochowie, gdzie zachwycali się pięknem naszych terenów.

W sobotę 17.06 delegacja miała możliwość zapoznania się z historią jenieckiego cmentarza z okresu I wojny światowej w Markajmach. Następnie odwiedzili gospodarstwo rolne Państwa Jadwigi i Zbigniewa Aramowicz w Redach, gdzie zapoznali się z jego działalnością. Zwiedzili także Zamek Biskupów Warmińskich oraz Oranżerię Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Wieczorem wzięli udział w Magicznej Nocy Kupały organizowanej przez Stowarzyszenie „Babki Zielarki” nad jeziorem Blanki.

W niedzielę, 18.06 delegacja uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim. Odbyło się także spotkanie w Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej „Warmia”, wycieczka na tor motocrossowy. Kulminacyjnym punktem programu był udział w „Regionalnych zawodach jeździeckich w skokach przez przeszkody” w Babiaku. Goście byli zachwyceni organizacją, zaangażowaniem społeczności i prezentacją zawodów.

Podczas spotkań doszło do wymiany spostrzeżeń w takich dziedzinach jak: gospodarka, kultura, oświata, turystyka, czy administracja publiczna.

Ważne z punktu widzenia współpracy międzygminnej były rozmowy dotyczące wymiany młodych sportowców z gminy Rhede i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo z terenu naszej Gminy. Partnerstwo ma się opierać na zdrowej rywalizacji sportowej. Dzięki partnerstwu uczniowie będą zdobywać ważne w dzisiejszym świecie umiejętności, wiedzę i budować postawę otwartości i odpowiedzialności. Będą rozwijać kreatywność, pomysłowość, uczyć się samodzielności, a co najważniejsze, powstaną nowe przyjaźnie międzykulturowe. Wymiana uczniów to także skuteczne nauczanie języków obcych i kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Już pod koniec lipca uczniowie z terenu naszej gminy pojadą do Rhede na organizowany tam tydzień sportu, gdzie będą odbywać się rozgrywki w piłkę nożną i siatkówkę. Jak wynikało z rozmów z Burmistrzem Gerardem Conens, jest to priorytetem Gminy Rhede we współpracy międzygminnej. Młodzi sportowcy będą ze sobą rywalizować raz do roku. Gospodarzem kolejnych zawodów będzie Gmina Lidzbark Warmiński.

04.09. – 06.09.2018 r. – wymiana sportowa dzieci w ramach współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z partnerską Gminą Rhede

Dnia 4 września do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kraszewo przyjechała młodzież niemiecka z miejscowości Rhede, z Klubu Sportowego Spiel und Sport Rhede( EMS) e. v. w wieku od 11 do 13 r ż., w ramach współpracy miedzy gminami. Jest to pierwsza wymiana sportowa dzieci.W dniach 5 i 6 września odbył się międzynarodowy turniej organizowany przez LUKS ,,Karol’’ Kraszewo- pod patronatem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis na stadionie im. Henryka Wobalisa w Lidzbarku Warmińskim. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny: LUKS Karol Kraszewo, MKS Polonia Lidzbark Warmiński, AP PROGRES Lidzbark Warmiński,a także drużyna z Niemiec z partnerskiego miasta Rhede. Dziękuję serdecznie Pani Prezes LUKS ,,Karol’’ Iwonie Miecznikowskiej oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraszewie, będącej jednocześnie v-ce Prezesem Klubu, Beacie Domareckiej, za sprawną organizację i przygotowanie tego wydarzenia. Dzięki takim inicjatywom wzajemnie się poznajemy i rozwijamy współpracę na zasadzie równości i zaufania. Wymieniamy doświadczenia, pogłębiamy wzajemne kontakty mieszkańców naszych Gmin. Prezentujemy dorobek kulturowy obu regionów w takich dziedzinach jak: sport, gospodarka , kultura, turystyka i zachowanie tradycji. Nasze regiony są związane ze sobą poprzez bardzo duże podobieństwo. Są to regiony rolnicze.

Cieszę się bardzo, że mamy tak wspaniałych partnerów, a są nimi przede wszystkim młodzi ludzie, którzy są nasza przyszłością. Takie spotkania przynoszą wiele korzyści dla obydwu stron. Uczniowie zdobywają ważną w dzisiejszym świecie wiedzę, budują postawę otwartości i odpowiedzialności.Wymiana uczniów to także nauczanie języków obcych i kształtowanie postawy poszanowania innej kultury i tradycji. Wymieniajmy się doświadczeniami, poznawajmy się, wspierajmy. Twórzmy dobry wizerunek naszych regionów – podkreśla Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

03.06.- 07.06.2019 r. – Wizyta przedstawicieli gminy Lidzbark Warmiński w partnerskiej gminie Rhede (Ems) w Niemczech

W dniach 03.06. – 07.06.2019 r. odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli gminy Lidzbark Warmiński w partnerskiej Gminie Rhede (Ems) w powiecie Emsland. Delegacja licząca 15 osób na czele z Wójtem Gminy Lidzbark Warmiński Fabianem Andrukajtisem, radnymi, sołtysami, przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych i Stowarzyszeń miała możliwość poznać środowisko swoich niemieckich przyjaciół.

Głównym priorytetem wizyty było omówienie dalszej współpracy dotyczącej wymiany młodych sportowców z gminy Rhede i Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” działającego przy Szkole Podstawowej w Kraszewie. Wynikiem rozmów jest przyjazd dzieci z Klubu „Karol” do Niemiec zaplanowany na czerwiec 2020 roku. Podczas spotkania delegacja z Polski miała okazję obejrzeć Centrum Sportowe w Rhede (Ems) gdzie odbywać się będą treningi i rozgrywki małych sportowców oraz poznać osoby nim zarządzające.

W trakcie wizyty Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis oficjalnie pożegnał się z Burmistrzem Gminy Rhede (EMS) Gerardem Conensem, który nie startował
w tegorocznych wyborach na Burmistrza Rhede. W ramach podziękowania za owocną współpracę partnerskich gmin w latach 2012 – 2019 Wójt Gminy wręczył Burmistrzowi grawerton i znak z zapisaną ilością km do Lidzbarka Warmińskiego jako zachętę do odwiedzania i poznawania gminy Lidzbark Warmiński i pięknej Warmii. Polska delegacja miała okazję poznać nowego Burmistrza Rhede (Ems) Jensa Willerding, który nadal liczy na współpracę między naszymi gminami.

Ze względu na bliskie położenie Gminy Rhede (Ems) z Holandią zorganizowano wycieczkę, podczas której zwiedzono Twierdzę Bourtange, powstałą w 1593 r. w celu kontroli jedynej drogi pomiędzy Niemcami, a Groningen, w tym czasie okupowanej przez Hiszpanów, gdzie również odbyło się spotkanie z władzami holenderskiej Gminy Bellingwedde.

Największe jednak wrażenie na delegacji zrobiła założona w 1795 r. rodzinna stocznia Meyer’a w Papenburg‘u w Dolnej Saksonii, która buduje luksusowe statki pasażerskie. Stocznia zatrudnia około 2600 pracowników w tym również Polaków. Posiada dwa suche doki – pierwszy, o długości 370 m, szerokości 101 m i 60 m wysokości oddany do użytku
w roku 1987, a następnie wydłużony o 100 m w 1991; drugi wybudowany w roku 2000. Oba doki są zadaszone i należą do największych na świecie. Dzięki lokalizacji na rzece Ems, 36 km od jej ujścia do zatoki Dollart, po każdym wodowaniu statek przebywa ten dystans rzeką, co za każdym razem przyciąga tysiące widzów. Podczas rozmów dowiedzieliśmy się, że część sekcji i bloków na statki wycieczkowe (głównie tych, jeśli chodzi o konstrukcję stalową, najtrudniejszych w wykonaniu – dziobowych i rufowych) budowane są przez polskie firmy i stocznie, a następnie przetransportowywane do stoczni Meyer’a w Papenburg‘u. Prace wykonywane były również w przypadku tych najbardziej znanych efektownych jednostek, jak statki Disney Cruise Line albo Celebrity Eclipse.

Podczas wizyty odbyło się również spotkanie ze strażakami z Rhede (EMS), którzy wymienili się doświadczeniami ze strażakami z OSP naszej gminy, biorącymi udział w wyjeździe oraz obejrzeli sprzęt strażacki, jakim dysponuje ich jednostka.

Podsumowując wizytę możemy śmiało stwierdzić, że wyjazd zacieśnił więzi obu gmin partnerskich, a dyskusje na temat wspólnych zamierzeń już skutkują nowymi przedsięwzięciami chociażby przyszło roczną wymianą sportowców z Kraszewa.

02.09. – 05.09.2022 r.  – wizyta delegacji niemieckiej z partnerskiej gminy Rhede (Ems)

Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym na gruncie współpracy międzynarodowej. Z tej okazji na początku września Gminę Lidzbark Warmiński odwiedziła delegacja z partnerskiej gminy Rhede (Ems).

Gmina Rhede (Ems) jest gminą samodzielną w Niemczech, w kraju związkowym Dolnej Saksonii, w powiecie Emsland. Położona jest nad rzeką Ems, bezpośrednio przy granicy z Holandią. Gmina Rhede zajmuje powierzchnię 75,02 km2 oraz liczy ponad 4 tysiące mieszkańców. Podobnie jak nasza gmina, Gmina Rhede (Ems) jest typowo rolnicza. W Radzie Gminy, podobnie jak i nas zasiada 15 radnych.

10 lat temu, dokładnie 10 października 2012 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Wiejską Lidzbark Warmiński, a Gminą Rhede (Ems). Partnerstwo ukierunkowane jest na tworzenie warunków do nawiązania wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami obu gmin, w szczególności między młodzieżą. Istotą partnerstwa jest także współpraca w dziedzinie gospodarki.

Z tej okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 10 – lecia partnerstwa, w dniach 2.09. – 5.09.2022 r. gościliśmy 14 – osobową delegację z partnerskiej gminy Rhede (Ems) na czele z Burmistrzem Panem Jensem Willerding. W wizycie udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządu, oświaty, duchowieństwa, przedsiębiorców i Klubu Sportowego.

Celem wizyty było pogłębienie współpracy ze środowiskami gospodarczymi i samorządowymi, promowanie walorów gospodarczych i turystycznych Gminy Lidzbark Warmiński, a także podjęcie rozmów dotyczących podpisania umowy o przyszłych wymianach młodzieży szkolnej.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim i krótka prezentacja poczynionych przez ostatnie lata inwestycji remontowych w budynku.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z okazji 10 – lecia partnerstwa, w której uczestniczyli niemieccy goście i przedstawiciele samorządu gminnego. Podczas wystąpień obie strony wyraziły dalszą chęć współpracy i partnerstwo w rozwoju gmin.

Duże wrażenie na gościach zrobiło zaplecze techniczno – biurowe jakim dysponuje gmina, znajdujące się w Długołęce. Delegacja wielokrotnie wyrażała swoje uznanie dla dobrego zarządzania i zaangażowania Wójta Gminy i pracowników w rozwój gminy.

W sobotę delegacja uczestniczyła w Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Pilniku, gdzie mogła podziwiać obrzędy dożynkowe, prezentację stoisk wystawienniczych i występy artystyczne, a także skosztować warmińskich potraw, które są nieodłącznym elementem naszego wspaniałego regionu.
Pozytywne wrażenia przyniosła również wycieczka po Lidzbarku Warmińskim. Goście z Niemiec podziwiali tężnie solankowe, Oranżerie Kultury, Kościół Św. Piotra i Pawła czy Zamek Biskupów Warmińskich widziany z Wieży Zegarowej w Hotelu Krasicki.

Ciekawe rozmowy dotyczące systemu oświaty poruszone zostały podczas wizyty w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie. Delegacja najbardziej zainteresowana była nauczaniem przedszkolnym, który został przedstawiony przez Panią Dyrektor Beatę Domarecką.

Oczywiście nie obyło się bez wizyty w Zielarskiej Wsi Blanki, gdzie niemieccy goście mogli nauczyć się robić ziołowe nalewki i syropy, a także skosztować zupy z pokrzywy. Ponadto zwiedzili Kościół pw. św. Michała Archanioła w Blankach i zobaczyli plażę nad jeziorem Blanki.
Podczas wizyty odbyło się również spotkanie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie, gdzie delegacja z Niemiec mogła obejrzeli sprzęt strażacki, jakim dysponuje jednostka.

Kulminacyjnym momentem były rozgrywki w piłkę nożną podczas meczu partnerskiego pomiędzy delegacją z Rhede (Ems), a przedstawicielami Rady Gminy na czele z Wójtem Gminy. Z okazji 10 – lecia współpracy partnerskiej piłkarze nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami i znacznikami piłkarskimi.

Podczas spotkań doszło do wymiany spostrzeżeń w takich dziedzinach jak: gospodarka, kultura, oświata, turystyka, czy administracja publiczna.
Podpisana 10 lat temu umowa partnerska umożliwiła nawiązanie bliższych kontaktów kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych między naszymi gminami. Spotkania obu stron przyczyniły się do zbudowania więzi osobistych między mieszkańcami partnerskich gmin.

Była to pierwsza wizyta Pana Jensa Willerding jako Burmistrza Gminy Rhede (Ems), ale już nakreśliła kierunki pogłębienia współpracy.
Podsumowując wizytę możemy śmiało stwierdzić, że wizyta delegacji z partnerskiej Gminy Rhede (Ems) zacieśniła więzi obu gmin partnerskich oraz przyczyniła się do rozwoju współpracy zaprzyjaźnionych gmin ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorczości, jak też wymianę doświadczeń na płaszczyźnie ekonomicznej i gospodarczej.

Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu pn. “WM DLA WM. 2022” – Projekt pn. “Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi”.

logotyp pnwm

W dniach 4.06. – 10.06.2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraszewie, będący jednocześnie młodymi zawodnikami Ludowego Klubu Sportowego „KAROL”, brali udział w wymianie sportowej młodzieży w Niemczech, w powiecie Emsland, w gminie Rhede (Ems). Wyjazd był możliwy dzięki współpracy z partnerską Gminą Rhede (Ems). Wymianę zorganizowano w ramach projektu „Poznajmy się bliżej” współfinansowanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Głównym celem projektu było spotkanie się młodzieży z gmin partnerskich tj. Gminy Rhede (Ems) w Niemczech oraz Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński celem poznania się, poznania swojej kultury, zwyczajów poprzez wspólną zabawę, spotkania, rozmowy oraz wspólne wycieczki.

Wyjazd był doskonałym sposobem na wzajemne poznanie sąsiadów z zagranicy, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz budowanie postaw solidarności w obliczu zaistniałej sytuacji w Europie. Dzieci miały okazję poznać język, wymienić doświadczenia na różnych płaszczyznach, a także nawiązać nowe znajomości.

Przybyłych gości powitał osobiście Burmistrz Gminy Rhede, Pan Jens Willerding. Na miejscu czekało wiele atrakcji. Sportowcy LUKS „Karol”, wspólnie z młodzieżą z niemieckiego klubu sportowego, zwiedzili Rhede oraz Papenburg. Następnie odwiedzili miasto Haren, gdzie poznali historię powstania warszawskiego oraz rolę kobiet w powstaniu. Wycieczka obejmowała także wspólny wyjazd młodzieży polsko-niemieckiej do Holandii, gdzie zwiedzano twierdzę Bourtange.

Młodzi zawodnicy mogli również spróbować swoich sił w turnieju piłkarskim. Nasza drużyna zmierzyła się z reprezentantami Niemiec.

Nie zabrakło również czasu na wspólne treningi, gry i zabawy. Ogromnym powodzeniem cieszyły się wspólne wyjazdy rekreacyjne. Dużym zaskoczeniem była wizyta w stadninie koni oraz możliwość przejażdżki w siodle.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wizyta w siedzibie Bractwa Strzeleckiego (Schützenverein), gdzie pod okiem instruktora, młodzież trenowała strzelanie z wiatrówki. Wrażenie na piłkarzach wywarło także spotkanie w straży pożarnej oraz przejażdżka łodziami ratunkowymi po rzece Ems.
Zorganizowanie wyjazdu było możliwe dzięki sprawnej współpracy z Prezesem LUKS „Karol”- Panią Iwoną Miecznikowską oraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kraszewie, będącą jednocześnie V- ce prezesem LUKS ,,Karol’’- Panią Beatą Domarecką.

Nadmienić należy, iż w ramach ścisłej współpracy z partnerską Gminą Rhede (Ems), Szkoła Podstawowa w Kraszewie, gościła młodzież niemiecką z Klubu Sportowego Spiel und Sport Rhede w 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email