Informacja Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej
W celu uzyskania odszkodowania za szkody spowodowane przez suszę w roku 2023 należy złożyć wniosek przez aplikację suszową!
Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/
Problemy z działaniem aplikacji można zgłaszać na adres e-mail: susza@coi.gov.pl.
Rolnik obowiązkowo musi złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” do dnia 15 października. Protokół generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września br.
Ponadto rolnicy mogą wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Jak zgłosić szacowanie strat spowodowanych suszą przez komisję gminną?
– poszkodowany rolnik musi jak najszybciej wypełnić wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy – do pobrania ze strony https://wmirol.org.pl/…/uwaga-susza-mozna-juz-skladac…/
lub
– do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie 2023
– wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć we właściwym ze względu na położenie upraw Urzędzie Gminy
Komisja gminna nie sporządza protokołu z szacowania strat, tylko notatkę (protokół generowany jest wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).
Komisja szacuje tylko uprawy pozostające na polach!
Uwaga! Szacowanie strat jedynie przez komisję nie jest podstawą do uzyskania odszkodowania! Może natomiast zwiększyć szacowany procent strat.
Print Friendly, PDF & Email