Gmina Lidzbark Warmiński otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022. Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-VIII szkół podstawowych z naszej gminy.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 15 000,00 zł
Wkład własny stanowi: 9 911,00 zł
Wartość całkowita: 24 911,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wsparcie w ramach programu może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Dofinansowanie do wycieczek otrzymała:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie

– klasy I-III (jednodniowa wycieczka do Olsztyna i Olsztynka) – 5 000 zł

– klasy IV-VIII (dwudniowa wycieczka do Warszawy) – 10 000 zł

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Polski Ład
logo
Print Friendly, PDF & Email