Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  1. W zabudowie jednorodzinnej:
  • 30 zł/ 1 osoba/ 1 miesiąc – mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku
  • 32 zł/ 1 osoba/ 1 miesiąc – – mieszkańcy, którzy nie kompostują bioodpadów w przydomowym kompostowniku
  1. W zabudowie wielorodzinnej:
  • 32 zł/ 1 osoba/ 1 miesiąc

Terminy i sposób uiszczania opłaty:

Opłatę za należy uiścić bez wezwania w następujących terminach:

  1. za I kwartał roku w terminie do 31 marca (styczeń, luty, marzec)
  2. za II kwartał roku w terminie do 30 czerwca (kwiecień, maj, czerwiec)
  3. za III kwartał roku w terminie do 30 września (lipiec, sierpień wrzesień)
  4. za IV kwartał roku w terminie do 31 grudnia (październik, listopad, grudzień)

Płatności dokonujemy w kasie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1300 lub przelewem na indywidualne konto bankowe. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego oraz adres nieruchomości.

Print Friendly, PDF & Email