W środę, 5 stycznia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim odbyła się narada z udziałem Wójta Gminy Fabiana Andrukajtis i kierowników referatów Urzędu Gminy. Podczas spotkania m.in. podsumowano przedsięwzięcia wykonane w poprzednim roku jak również te, które są w trakcie realizacji. W związku z rozpoczęciem nowego roku omówiono przyszłe inwestycje oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na spotkaniu obecna była również Paulina Zdanowicz, pełniąca od 3 stycznia br. funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku, która miała okazję przedstawić wizję i program działania ośrodka kultury.
Narady z kierownikami podległych jednostek i kierownikami referatów urzędu organizowane są kilka razy w miesiącu. Wspólne rozmowy pomagają w szybki sposób rozwiązać istniejące problemy i efektywniej realizować działania przez zespoły poszczególnych kierowników.

Print Friendly, PDF & Email