Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński odebrały promesy na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Mały Strażak”.

OSP Runowo otrzymało dotacje w kwocie 25 000,00 zł na zakup wyposażenia osobistego w postaci 4 szt. hełmów bojowych, 10 kompletów ubrań koszarowych oraz 4 kompletów ubrań bojowych.

Natomiast OSP Rogóż otrzymało dotacje w kwocie 18 750,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu w postaci: prądownicy, rozdzielacza kulowego, radiotelefonu, pilarki spalinowej, ładowarki samochodowej, akumulatora oraz 3 kompletów specjalnych ubrań strażackich.

Zadania zostały dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

OSP Runowo z Wiceministrem Aktywów Państwowych Andrzejem Śliwka

Print Friendly, PDF & Email