Zapraszamy do udziału w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”. Konkurs zainicjowany jest przez Małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser- Dudę, został objęty Jej honorowym Patronatem.

Adresatami Konkursu, podobnie jak w ubiegłych latach są: Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz.2256), Koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz.281) oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór do Konkursu zakończy się 12 marca br. Wzorem poprzednich edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie.

Poniżej regulamin i karta zgłoszenia

konkurs dla KGW

Karta zgłoszeniowa_Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżo…

Print Friendly, PDF & Email