W piątek, 24 maja 2024 r. druhowie z gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński obchodzili III Gminny Dzień Strażaka. Tegoroczne obchody odbyły się w Rogóżu, gdzie znajduje się jedna z trzech gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Przypomnijmy… Na terenie gminy prężnie działają trzy Jednostki Operacyjno – Techniczne przy OSP w Stryjkowie, Runowie i Rogóżu. Łącznie zrzeszają ponad 60 członków, z czego 48 jest strażakami ratownikami, natomiast pozostali są członkami czynnymi i honorowymi. W Oddziale Gminnym służą trzy średnie samochody ratowniczo – gaśnicze.
 
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w parafialnym kościele pw. Św. Barbary w Rogóżu w intencji strażaków ochotników oraz ich rodzin, którą celebrował proboszcz ks. Jarosław Prusaczyk.
 
Po nabożeństwie, druhowie z gminy Lidzbark Warmiński oraz zaproszeni goście udali się na plac wiejski, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka.
Meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Janowi Harhajowi złożył Dowódca Uroczystości dh Patryk Fijałkowski.
 
Obchody Gminnego Dnia Strażaka uświetnili swoją obecnością m.in.: władze samorządowe, przedstawiciele współpracujących służb mundurowych z Lidzbarka Warmińskiego oraz Węgorzewa, Dyrektorki Szkół Podstawowych z Gminy Lidzbark Warmińskich, oraz sympatycy pożarnictwa, zwłaszcza z zaprzyjaźnionych jednostek OSP w Klebarku Wielkim i Nowej Wsi.
 
Dzień Strażaka był okazją do wręczenia odznak i odznaczeń przyznanych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie odznaczono Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh. Zbigniewa Orodzińskiego.
 
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczono dh Mateusza Tyryłło.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim nadano odznaki „Za Wysługę Lat”: za 20 lat służby odznakę otrzymał dh Damian Kardymowicz, natomiast za 10 lat służby dh Kamil Apanowicz.
 
Należy wspomnieć, że podczas wojewódzkich i powiatowych obchodów Dnia Strażaka odznaczenia otrzymali również inni druhowie z gminnych jednostek. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono dh Krzysztofa Szrama, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh Adama Żydonik oraz odznaką „Strażak Wzorowy” dh Mateusza Wiśniewskiego.
 
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podziękował wszystkim strażakom ochotnikom za trud, odwagę i ofiarność w niesieniu pomocy potrzebującym. Wraz z Prezesem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lidzbarku Warmińskim Damianem Kardymowiczem złożył również podziękowania samorządowcom i służbom mundurowym za wsparcie w rozwój Gminnego Oddziału.
Print Friendly, PDF & Email