W piątek, 26 maja 2023 r. druhowie z gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński obchodzili Gminny Dzień Strażaka. Był to szczególny dzień zwłaszcza dla strażaków ochotników z Runowa, bowiem ich jednostka otrzymała sztandar.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w parafialnym kościele pw. Św. Judy i Tadeusza w Runowie w intencji strażaków ochotników oraz ich rodzin, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Metropolita Warmiński Arcybiskup Józef Górzyński wraz z proboszczem parafii ks. Sławomirem Wiśniewskim.

Podczas mszy Metropolita Warmiński poświecił sztandar, który stał się symbolem jedności oraz zaszczytnej i ofiarnej służby strażaków ochotników.

Po mszy świętej dowódca uroczystości kpt. Damian Stankiewicz przeprowadził pododdział strażaków na plac przed świetlicę wiejską w Runowie, gdzie odbył się uroczysty apel. Towarzyszyła im Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Lidzbark Warmiński.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka uświetnili swoją obecnością m.in.: Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, gospodarz gminy Wójt Fabian Andrukajtis, w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Członek Prezydium dh Grzegorz Matczyński, samorządowcy: Radny Sejmiku Województwa Marek Chyl, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Wójt Gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa w Olsztynie Jacek Pawlik, Przewodniczący Rady Gminy Lidzbark Warmiński Marek Werbicki wraz z radnymi; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Rafał Szymukowicz wraz z Dowódcą JRG st. kpt. Tomaszem Gowkielewiczem, Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP Damian Kardymowicz, Komendant Gminny Związku OSP RP Paweł Straszyński, Komendant Powiatowy Policji insp. Przemysław Polechoński, przedstawiciele Lasów Państwowych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Runowie Sylwia Chmura, fundatorzy sztandaru, miejscowa MDP, sołtys wsi Runowo Regina Fedrycka oraz sympatycy pożarnictwa.

Podczas uroczystości honorowi goście, którzy w znaczący sposób przyczynili się do ufundowania sztandaru wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru oraz dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. Przekazanie sztandaru odbyło się zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, a prezentacji sztandaru dokonał Naczelnik OSP Runowo Krzysztof Szram.

Zwieńczeniem uroczystości było nadanie medali i odznaczeń szerokiemu gronu ochotników.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie odznaczono:

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
dh Wojciecha Kulkę
dh Damiana Kardymowicza

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
dh Michał Rutkowski
dh Patryk Fijałkowski
dh Andrzej Cimoch
dh Patryk Kaszuba.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:

druh Kamil Apanowicz
druh Łukasz Płochocki

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim postanowiło: Przyznać odznakę „Za Wysługę Lat”:

Za 45 lat służby:
dh Andrzej Alchimowicz

Za 20 lat służby:
dh Adam Makarewicz

Za 10 lat służby:
dh Marek Hajduk
dh Mateusz Miściur
dh Artur Gudaniec.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podziękował wszystkim, którzy wspierają gminne jednostki OSP z terenu gminy, dzięki czemu służba strażaków ochotników staje się łatwiejsza.

Wspomniał, że władze gminy nieustannie wspierają jednostki OSP z trenu gminy Lidzbark Warmiński, między innymi wyposażając jednostki w odpowiedni sprzęt lub modernizując budynki remiz.

– „W związku z tym przez 9 lat, tj. od momentu wyboru mnie na Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, na Ochotniczą Straż Pożarną wydatkowaliśmy ponad 2 mln zł. i planujemy już kolejne inwestycje. Należy wspomnieć o owocnej współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, gdyż w 2022 r. przekazała jednostce w Runowie średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Benz Atego 1326 AF. W zamian Gmina wsparła lidzbarską straż kwotą 150 tys. zł na zakup nowego samochodu.
Dodatkowo w bieżącym roku realizujemy również projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński”, który obejmuje także budynki OSP w miejscowości Runowo, Rogóż oraz Stryjkowo”. W ramach ww. projektu zainstalowane będą m.in. panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, co wpłynie korzystnie na działania strażaków ochotników, jak również mieszkańców.
Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie w 2020 r. została również włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to ogromne wyróżnienie, ale i również wyzwanie oraz większe obowiązki, jakie spoczywają na Was drodzy strażacy ochotnicy. Śmiało jednak mogę powiedzieć, że poradziliście sobie z tym doskonale, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsze nadanie sztandaru waszej jednostce” – powiedział Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

Wójt złożył również wyrazy uznania i szacunku wszystkim strażakom ochotnikom, którzy każdego dnia z ofiarnością i pełnym profesjonalizmem czuwają nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności.

Uroczystość została dofinansowana w ramach projektu „Wiejski Dzień Ochrony Przeciwpożarowej” przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Print Friendly, PDF & Email