Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Aby bardziej usprawnić cyfryzację Urzędu oraz zwiększyć cyberbezpieczeństwo gmina Lidzbark Warmiński uzyskała dotacje w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 201 870,oo zł realizowanego w ramach programu #Polskiład.

wójt gminy

Print Friendly, PDF & Email