Lidzbark Warmiński 01.02.2024r.

OŚN.6840.1.2024.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych ewidencyjnie numerami działek: 186/42; 186/45; 186/16 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

 

Działka nr 186/43 o powierzchni 0,0045 ha. Kształt działki stanowi wielobok. Działka nie jest zabudowana, częściowo ogrodzona drewnianym płotem oraz siatką stalową. Na działce posadowiony jest garaż blaszany. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren działki obsiany jest trawą, występują drobne nasadzenia i zadrzewienia, część działki utwardzona jest płytami chodnikowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej i użytkowej, garaże, droga i grunty niezabudowane. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki możliwy jest przez działkę sąsiednią o nr ewidencyjnym 186/44 lub działkę o nr ewidencyjnym 186/16. Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/43 położona w obrębie Markajmy oznaczona jest symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

Księga wieczysta  OL1L/00019510/4

 

Cena wywoławcza 2.350,00 zł + VAT. Wadium 250,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 7 marca 2024r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4 marca 2024r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Print Friendly, PDF & Email