Dnia 28 września br. gmina wiejska Lidzbark Warmiński podpisała umowę na zakup nowego ciągnika z przyczepą budowlaną, natomiast wczoraj tj. 25 października br. nastąpiło jego oficjalne przekazanie.

Kluczyki do ciągnika odebrał z rąk Wiceprezesa Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „Perkoz” Sp. z o.o. Pana Jacka Grajewskiego Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, który osobiście wykonał jazdę próbną. Sprzęt firmy New Holland wart blisko 600 000,00 zł jest już piątym ciągnikiem tej firmy, który pomoże w utrzymaniu bieżącym oraz odśnieżaniu dróg gminnych, co znacznie poprawi komfort oraz jakość życia mieszkańców.

Należy nadmienić, iż od 2014 roku gmina wiejska Lidzbark Warmiński inwestuje w nowoczesny sprzęt drogowy rozwijając park maszynowy, na który przeznaczyła już ponad 6 mln zł. Warto również zaznaczyć, że sprzęt zakupywany jest z własnych środków.

Dzięki nieustannie powiększającemu się zapleczu technicznemu, gmina wiejska Lidzbark Warmiński jest w stanie samodzielnie wykonywać m.in. modernizację dróg gminnych, bieżącą konserwację nawierzchni dróg, odtworzenie rowów odwadniających, koszenie poboczy, boisk i placów, wycinkę zakrzaczeń przydrożnych, odśnieżać oraz wykonywać inne działania zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email