GKB.7150.8.2023.DI

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 12 października 2023r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lidzbark Warmiński położonych w miejscowości Babiak 24 z przeznaczeniem w najem.

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 12.09.2023r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

Uwaga! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 21 , tel. 767 32-74 w.21.

Print Friendly, PDF & Email