W dniu 28 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podpisał umowę z Cezarym Pyzakiem reprezentującym Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „Pyzak” na realizację projektu „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Blanki, gmina Lidzbark Warmiński”.

Ta długo wyczekiwana inwestycja w szczególności przez mieszkańców Blanek przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i o odpowiednich parametrach fizykochemicznych. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie do robót budowlanych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 591 627,00 zł.

Obecnie to Stacja Uzdatniania Wody w Kraszewie dostarcza wodę do miejscowości Blanki jak również do pozostałych 15 miejscowości, przez co jest bardzo obciążona. Budowa SUW Blanki wspomoże SUW Kraszewo i dostarczy wodę wszystkim odbiorcom pod odpowiednim ciśnieniem.

Jest to również strategiczna inwestycja dla gminy, ponieważ umożliwi zasilanie wodociągów w przypadku awarii SUW w Kraszewie oraz umożliwi zamknięcie sieci wodociągowej o wielokierunkowym przepływie wody, co obecnie nie jest możliwe.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane, instalacje sanitarno-technologiczne oraz sieci i instalacje elektryczne związane z budową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Blanki. Zakończenie inwestycji przewiduje się na połowę 2023 r.

Podpisanie umowy na SUW Blanki
Print Friendly, PDF & Email