Szanowni Państwo,

W związku z programem „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej, konieczne będzie uzupełnienie złożonej przez Państwa dokumentacji.

Wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej ( rodzica, dziadka, pradziadka itp. ), figurującego w złożonych oświadczeniach, w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej. Mogą to być m.in. :

– zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR,
– świadectwa pracy z PPGR,
– legitymacja służbowa,
– dokumentów pochodzących z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR,
– dokumentów pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
– inne.

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, pokój nr 33 w terminie do 3.12.2021r. do godziny 15:00.

Osoby, które nie posiadają lub nie mogą zdobyć dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, proszone są o przekazanie osobiście w wersji papierowej z podpisem, następujących danych tych krewnych :

– w przypadku kobiet – imię ojca, data urodzenia, nazwisko panieńskie lub inne nazwiska, pod którymi była zatrudniona, dokładna nazwa zakładu pracy, orientacyjne lata pracy.
– w przypadku mężczyzn – imię ojca, data urodzenia, dokładna nazwa zakładu pracy, orientacyjne lata pracy.

Informacje takie jak zeznanie osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. W związku z powyższym prosimy o udokumentowanie zatrudnienia, w innym przypadku oświadczenia mogą zostać odrzucone jako nie spełniające wymagań.

Informacje o danych należy dostarczyć do 3.12.2021 r. do godziny 15:00.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany w dokumentacji konkursowej.

Print Friendly, PDF & Email