W dniach 12, 13, 14 marca odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Rogóżu, Stryjkowie i Runowie. W zebraniach uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, Zastępca Wójta Gminy Tomasz Kołodziejczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Rafał Szymukowicz, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – bryg. Cezary Kalinowski, Prezes Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Damian Kardymowicz oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Straszyński. Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2023 r.

Jednostki szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono także absolutorium zarządom, jak również każda jednostka podjęła wewnętrzne uchwały.

Wójt Gminy wraz z Zastępcą Wójta Gminy Tomaszem Kołodziejczykiem pozdrowili druhów ochotników, następnie serdecznie podziękowali strażakom ochotnikom za zaangażowanie i niesienie pomocy społeczności lokalnej. Podziękował także Komendantowi Komendy Powiatowej PSP, Prezesowi Związku Gminnego OSP oraz Komendantowi OSP za owocną współpracę. Druhom z jednostki OSP Runowo pogratulowali znakomitej organizacji uroczyści nadania sztandaru ich jednostce oraz organizacji Gminnego Dnia Strażaka. Przypomniał również, że we wszystkich strażnicach strażackich na terenie Gminy przeprowadzane są termomodernizacje między innymi poprzez kompleksową wymianę instalacji C.O., montaż pomp ciepła, zamontowanie paneli fotowoltaicznych.

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Rafał Szymukowicz oraz Zastępca Komendanta bryg. Cezary Kalinowski przedstawili statystyki dotyczące wyjazdów każdej z jednostki OSP. Podziękowali druhom ochotnikom za gotowość do akcji i wspieranie Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych oraz przy zabezpieczeniu rejonu. Zwrócili także uwagę o zachowanie szczególnej ostrożności podczas akcji ratunkowych, ze względu na wypadki, które w ostatnim roku miały miejsce z udziałem strażaków ochotników na terenie całego kraju.

Print Friendly, PDF & Email