W ramach Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z działającą przy Marszałku Województwa Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 1999 roku organizuje Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.

Każdego roku wydarzenie te obchodzone jest pod innym hasłem, które staje się mottem przewodnim lokalnych wydarzeń, składających się na to przedsięwzięcie. Gmina wiejska Lidzbark Warmiński już od kilkunastu lat wpisuje się w obchody Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny.

W 2023 roku szczególną uwagę skierowano w stronę wspólnej odpowiedzialności za rodzinę. Każdy z jej członków wnosi bowiem swój wkład w funkcjonowanie i jej rozwój. Tylko wspólna praca na rzecz jej dobra i trwałości pozwoli na stworzenie szczęśliwej rodziny.

Kierując się tymi przesłankami koordynatorzy lokalni podczas wspólnego spotkania wybrali hasło XXV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które w tym roku przebiegać będzie pod hasłem: “Razem tworzymy Rodzinę”.

W ramach tego święta przy Gminnym Centrum Kultury w Pilniku 27 maja br. odbędzie się Festyn Rodzinny, na który już dziś serdecznie zapraszamy. Jak co roku połączyliśmy siły i wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Pilniku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych atrakcji.

W całym województwie warmińsko – mazurskim odbywać się będzie wiele ciekawych eventów i konkursów. Głównymi wydarzeniami w ramach Warmińsko – Mazurskimi Dniami Rodziny będą:
• Inauguracja Dni Rodziny – 27 maja w Ostródzie,
• Zakończenie Dni Rodziny – 18 czerwca w Olsztynie,
• Podsumowanie Dni Rodziny – 18 października w Olsztynie.

Kilka głównych konkursów przedstawiamy niżej i zachęcamy do udziału:

 

1. OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

Tematyka olimpiady ogniskuje się wokół wartości rodziny i małżeństwa oraz funkcjonowania ucznia jako członka rodziny, a w przyszłości osoby pełniącej rolę małżonka i rodzica. Olimpiada stwarza uczestnikom przestrzeń do refleksji nad wartościami i celami w ich życiu. Udział w Olimpiadzie stanowi także okazję do namysłu na temat wyborów życiowych w aspekcie życia osobistego, zawodowego i społecznego oraz pogłębiania wiedzy związanej z funkcjami rodziny. Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół do zapoznania się z Harmonogramem, Regulaminem, Programem oraz Informatorem Olimpiady, które znajdują się na stronie www.uwm.edu.pl w zakładkach: „Do pobrania” i „O Olimpiadzie”.

Terminarz Olimpiady Wiedzy o Rodzinie na rok szkolny
2023/24
Termin zawodów szkolnych: listopad 2023 r.
Termin zawodów okręgowych: marzec 2024 r.
Termin zawodów centralnych: kwiecień 2024 r.

 

2. Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ogłaszają: XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej „RAZEM TWORZYMY RODZINĘ”

Do udziału w konkursie zapraszamy:
dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. I-III, IV-VIII, szkół średnich, studentów i dorosłych. Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem), format prac A3. Rysunek wykonany grafiką komputerową, format A4.
Termin przesyłania prac – do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej, ul. Pieczewska 10, 10-699 OLSZTYN – prace plastyczne e-mail: tinka2000@wp.pl – grafika komputerowa.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom będzie miało miejsce 18 października 2023 r. podczas Podsumowania tegorocznych XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Szczegółowych informacji udziela: Teresa Antczak – koordynator konkursu, tel. 505-03-15-75.
Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.warmia.mazury.pl
w zakładce: POLITYKA SPOŁECZNA Działania na rzecz rodziny Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

 

3. Rada ds. Rodzin oraz Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny ogłaszają: XIX KONKURS LITERACKI „Mój wymarzony dzień z rodziną”.

Do udziału w konkursie zapraszamy: uczniów szkół podstawowych od klasy IV, młodzież szkół średnich, a także studentów i osoby dorosłe.
Prace nieprzekraczające 2 stron powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, z podaniem wieku, (w przypadku uczniów dodatkowo należy podać imię i nazwisko nauczyciela). W podpisie powinna znaleźć się także nazwa i adres szkoły, biblioteki, placówki, która wysyła prace.
Termin przesyłania prac do dnia 30 czerwca 2023 r.
Prace, wraz ze stosownymi oświadczeniami, wymogami RODO należy przesłać pocztą tradycyjną, w wersji papierowej na adres: Wanda Kuca, ul. Kościuszki 21, 14-520 Pieniężno

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w 18 października 2023 r. podczas Podsumowania XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Auli Widowiskowej, przy ulicy Kościńskiego 11 w Olsztynie. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o szczegółach uroczystości.
Formularze zgłoszeniowe raz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.warmia.mazury.pl w zakładce: POLITYKA SPOŁECZNA Działania na rzecz rodziny Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny

 

4. Fundacja „Dobra Rodzina” we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warmińskiej i Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza III Wojewódzki Konkurs Literacki „Małżeństwo – Dobra rodzina” pt. Najważniejsze dla historii Polski i rodzin wydarzenia w 1943 roku

W roku 2023 przypada 80. rocznica ważnych dla historii Polski i znaczących dla losu rodzin żyjących w Polsce wydarzeń z okresu II wojny światowej,. Treścią konkursu są opisy wydarzeń z 1943 roku i związane z nimi refleksje o szacunku (lub jego braku) dla wartości rodzinnych, patriotycznych i religijnych w czasie wojny. Do udziału w konkursie zapraszamy: osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.
Termin przesyłania prac 30 września 2023 r.
Przewidziane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia.
Szczegóły konkursu podane są na stronach internetowych:

www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/dzialania-na-rzeczrodziny/
warminsko-mazurskie-dni-rodziny
Informacje można też uzyskać pod tel. 89/5425102 lub pisząc na adres: dobrarodzina.olsztyn@wp.pl

 

Print Friendly, PDF & Email