W dniu 22 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podpisał umowę z Panem Cezarym Pyzakiem reprezentującym Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „Pyzak” na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada”. Całkowity koszt realizacji inwestycji opiewa na kwotę 2 137 303,72 zł z czego ponad 93 % stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja szósta – PGR .

Celem inwestycji jest poprawa warunków eksploatacyjnych jezdni i chodników, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu oraz sprawnego odwodnienia pasa drogowego.

– To długo wyczekiwana inwestycja w szczególności przez mieszkańców Koniewa Osady, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Będzie pełnić bardzo ważną funkcję komunikacyjną. Przebudowa drogi gminnej przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców Koniewa oraz pobliskich miejscowości, wpłynie pozytywnie na ich rozwój zawodowy jak i społeczny. Poprawi estetykę i atrakcyjność samej wsi Koniewo Osada – powiedział Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.

Zakres prac obejmować będzie:
– przebudowę jezdni drogi wewnętrznej do nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m o długości 843 m
– budowę chodnika jednostronnego o szerokości 2 m z kostki betonowej na długości 821 m
– budowę pobocza gruntowego jednostronnego o szerokości 1 m z kruszywa łamanego po przeciwnej stronie chodnika
– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych do nawierzchni bitumicznej
– zabezpieczenie istniejących sieci niezwiązanych z gospodarką drogową
– wymiana przepustu w ciągu rowu drogi powiatowej nr 1543N
– wymianę (remont) urządzeń odwadniających
– montaż latarni oświetleniowej zasilanej solarnie

podpisanie umowy na drogę Koniewo Osada podpisanie umowy na drogę Koniewo Osada

Print Friendly, PDF & Email