Wytyczne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w sprawie bezpiecznego i właściwego stosowania środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska.

Plik do pobrania:

Wytyczne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Print Friendly, PDF & Email