W piątek, 19 maja 2023 r. w ostródzkim amfiteatrze odbyło się coroczne Samorządowe Forum Sołtysów Warmii i Mazur. Oczywiście nie zabrakło tam sołtysów z terenu gminy Lidzbark Warmiński wraz z Wójtem Gminy Fabianem Andrukajtis. W spotkaniu udział wzięli również parlamentarzyści, władze samorządowe oraz przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, którzy przygotowali stoiska z rękodziełem i potrawami regionalnymi.

Ważnym elementem tego wydarzenia było wyróżnienie przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, sołtysów za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Z gminy Lidzbark warmiński wyróżniona została Pani Lidia Palimąka, która piastuje stanowisko sołtysa wsi Workiejmy w gminie Lidzbark Warmiński od 2018 roku. Osoba Pani Lidii charakteryzuje się silną osobowością i przedsiębiorczością. Jest bardzo komunikatywna co powoduje, że jest dobrym łącznikiem pomiędzy samorządem gminnym, a mieszkańcami wsi. Dzięki jej pracy i aktywności Sołectwo Workiejmy nieustannie się rozwija. Pomimo, że jest to bardzo mała miejscowość, wspólnymi siłami w ostatnich latach udało się wiele osiągnąć.
W ramach inicjatywy lokalnej zagospodarowano teren w centrum wsi poprzez: przebudowanie wiaty, wykonanie ogrodzenia, utworzenie miejsca na ognisko, wykonanie drewnianych ław i stołów. Ponadto oznakowano wieś, postawiono witacz i tablice informacyjne. Oprócz tego nasadzono nektarodajne rośliny i krzewy. Pani Sołtys wprowadza elementy nowatorskie, które podnoszą jakość, atrakcyjność i autentyczność przestrzeni wiejskiego klimatu wsi Workiejmy m.in. powstała naturalna altana z energetycznej wierzby. W ramach działań innowacyjnych w centrum wsi zamontowano lampy solarne.
Poprzez ogromne zaangażowanie Pani Sołtys wieś Workiejmy bierze udział w gminnych konkursach „Estetyczna Wieś”, zajmując przy tym dwa razy III miejsce i zdobywając nagrodę w łącznej kwocie 3 tys. zł.

Pani Lidia jako jeden z nielicznych sołtysów bardzo aktywnie uczestniczy w różnych spotkaniach, szkolenia i sesjach Rady Gminy. Jest to sołtys na którego mieszkańcy i samorządowcy mogą zawsze liczyć.

W trakcie uroczystości Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis odebrał od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina wyróżnienie dla Gminy Lidzbark Warmiński za owocną współpracę z samorządem województwa warmińsko – mazurskiego oraz szczególne zaangażowanie w realizację przedsięwzięć w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. To wyróżnienie potwierdza zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz rozwoju gminy Lidzbark Warmiński.

Samorządowe Forum Sołtysa na Warmii i Mazurach uświetnił koncert Sławomira.

Print Friendly, PDF & Email