Od wczesnych godzin porannych tj. od 3.30 rozpoczęto odśnieżanie dróg gminnych. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi publiczne, które zapewniają dojazd dzieci do szkół, a następnie pozostałe ciągi komunikacyjne.

Prace wykonywane są we własnym zakresie przy użyciu sprzętu, który jest własnością gminy. Takie działania pozwalają na zaoszczędzenie środków w budżecie, bez konieczności zlecania tych prac firmie zewnętrznej.

Dysponujemy sześcioma ciągnikami, ładowarką teleskopową, równiarką, samochodem MAN oraz dwoma koparko – ładowarkami. Każdy sprzęt zaopatrzony jest w pługi odśnieżne.

Akcja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński koordynowana jest przez Referat Drogownictwa.
Wszelkie zgłoszenia w tej sprawie prosimy kierować pod nr telefonu 668 325 184 lub 696 485 325

odśnieżanie odśnieżanie odśnieżanie

Print Friendly, PDF & Email