logo Ministerstwo Finansów

Gmina Lidzbark Warmiński złożyła 3 wnioski i otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów.
Dofinansowanie wyniosło 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki, do wysokości 10 tys. zł, w przypadku zorganizowania wycieczki jednodniowej lub 20 tys. zł, w przypadku wycieczki dwudniowej.
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 36 458,00 zł
Wkład własny finansowy zapewniony przez wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyły w wycieczce stanowi: 15 442,00 zł
Wartość całkowita: 51 900,00 zł

Przedmiotem Programu jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej, polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych minimum trzech zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celami Programu są rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.

Dofinansowanie do wycieczek otrzymała:
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie:
– jednodniowa wycieczka do Olsztyna – koszt wycieczki 7 050,00 zł
– dwudniowa wycieczka do Trójmiasta – koszt wycieczki 19 350,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu:
– dwudniowa wycieczka do Warszawy – koszt wycieczki 24 000,00 zł

„Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów”

lekcje o finansach

Print Friendly, PDF & Email