Lidzbark Warmiński 25.05.2023r.
OŚN.6840.14.2023.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Działka nr 186/39 o powierzchni 0,0020 ha położona w obrębie Markajmy wraz z udziałem 1/5 w działce nr 186/44. Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, w całości zabudowana budynkiem o funkcji garażu, wybudowanym w latach 70-tych. Garaż wybudowany jest w zabudowie szeregowej. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek nieocieplony, na elewacji tynk typu „baranek”, wewnątrz tynk wapienno – cementowy. Dach jednospadowy o konstrukcji z płyt żelbetowych prefabrykowanych i pokryty papą. Miejscami widoczne są drobne ubytki i pęknięcia, ogniska wilgoci i zagrzybienia oraz ślady zalania. Posadzka betonowa, widoczne drobne spękania i wykruszenia. Brama drewniana dwuskrzydłowa. Powierzchnia użytkowa wynosi 16,16m2. Dojazd do działki zapewniony jest przez działkę o numerze ewidencyjnym 186/44, wykorzystywaną jako droga dojazdowa. W otoczeniu działek znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki mieszkalne jednorodzinne, przychodnia weterynaryjna, sklepy i punkty usługowe oraz parking.
Księga wieczysta OL1L/00019510/4

Cena wywoławcza 10.000,00 zł + VAT. Wadium 1.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2023r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 czerwca 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Markajmy działka 186/39

Print Friendly, PDF & Email