O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że wnioski o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023r.

można składać tylko do godziny 1200.

 

Związane to jest z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług dotyczących składania wniosku o dowód osobisty.

 

 

Print Friendly, PDF & Email