W dniu 5 września 2023 roku podpisano umowy o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie Gminy Lidzbark Warmiński.

Umowy zostały podpisane pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński, w imieniu której występuje Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, a parafiami rzymskokatolickimi z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński reprezentowanymi przez ks. Sławomira Wiśniewskiego – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny i Św. Augustyna w Babiaku na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Babiaku (XIV w.) – etap II” oraz ks. Romana Cichockiego – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie na zadanie pn. „Konserwacja neogotyckich witraży Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie – etap II witraż nII nawy Kościoła”.

Print Friendly, PDF & Email