Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”. Ta złota myśl z pewnością towarzyszyła ośmiu parom z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, którzy obchodzili w tym roku swój jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód uznania trwałości małżeństwa i rodziny wręczył Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, który spotkał się z Jubilatami w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lidzbarku Warmińskim oraz z niektórymi parami w ich miejscach zamieszkania.

Jak wspominali Jubilaci nie zawsze było kolorowo. Przez 50 lat wspólnie dzielili troski i radości życia dla dobra własnego i rodziny. Starali się, aby wychować dzieci na dobrych i wartościowych ludzi. Różne to były lata, nie zawsze łatwe, nieraz pełne trudności, ale dzięki staraniom udało się je wszystkie pokonać.
Tylko prawdziwa miłość może przetrwać taką próbę, co potwierdzają uśmiechy na twarzach jubilatów i łezki wzruszenia w oczach.

O prawdziwym szczęściu mogą mówić:
Alina i Maurycy Abłażewicz z Suryt, Krystyna i Józef Rosińscy z Łaniewa, Danuta i Jan Sajnog z Blanek, Janina i Mikołaj Szczerbik z Ignalina, Stanisława i Wiesław Ćwiek z Kłębowa, Barbara i Ryszard Gadomscy z Wróblika, Danuta i Ryszard Nałęcz z miejscowości Markajmy oraz Henryka i Tadeusz Zawiślak z Miłogórza.

Gratulujemy i życzymy kolejnych lat w szczęściu i zdrowiu.

Print Friendly, PDF & Email