URZĄD GMINY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE :

  

  • Dnia 30.06.2022 r. upływa termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.,

 

  • Po upływie terminu płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r. będą wystawione upomnienia. W przypadku dokonania wpłaty zaległości po uprzednim otrzymaniu upomnienia koszt upomnienia w wysokości 16,00 zł zgodnie z Ordynacją podatkową zostanie pobrany w pierwszej kolejności.
Print Friendly, PDF & Email