ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Nabór wniosków
o dofinansowanie
na usuwanie odpadów zawierających azbest

Realizacja zadania obejmuje dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów azbestowo – cementowych pochodzących z nieruchomości w wysokości:
– 85% środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Olsztynie.

Pozostałe 15% kosztów pokrywa osoba wnioskująca.

Realizacja zadania nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Termin składania wniosków:
do 31 marca 2016r.

osobiście w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński
(ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński)
w pokoju nr 16, jak również za pośrednictwem poczty.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem
tel. (89) 767 32 74 w.16.

Wnioski dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński lub ze strony internetowej http://gminalidzbark.com
w zakładce Azbest.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen